Woonondersteuning voor meerderjarige personen met een beperking

In Sint-Anna kan je terecht voor woonondersteuning in het hoofdhuis Sint-Anna en in het aangrenzende leefgroepgebouw Molenmeers.

De hoofdzakelijk éénpersoonskamers zijn voorzien van basismeubilair, wastafel en distributie. Een TV (flatscreen) kan worden gehuurd.

De bewoners worden verdeeld over 4 leefgroepen waar ze terecht kunnen voor de maaltijdmomenten, maar er ook de huiselijke taken dienen op te nemen.  

Er wordt voorzien in een allround begeleiding op maat en nood van de bewoner, rekening houdend met de ondersteuningsmogelijkheden van zijn netwerk.

Het vervoer dat door de voorziening voor de dagcentrumdeelnemers wordt georganiseerd, is beperkt tot de personen die in Brugge of de aangrenzende gemeenten wonen.

Voorwaarden

> personen met een lichte tot ernstig verstandelijke beperking, al dan niet met een meervoudige handicap.
> ouder dan 18 jaar
> geen problematiek die de mogelijkheden van het dienstverleningsaanbod overstijgt, en een gespecialiseerde zorgomkadering vereist (medisch, verpleegkundig, gedragsmatig, psychisch, ...)
> specifieke goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
> geregistreerd bij de Centrale Registratie Zorgvragen voor West-Vlaanderen.
> voorrang aan personen gedomicilieerd in Brugge

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> goedkeuring Vlaams Agentschap voor Personen met een Beperking (Provinciale Evaluatiebeslissing)
> doktersattest vermoeden handicap
> registratie Centrale Registratie  Zorgvragen
> verslag Multidisciplinair Team
> ondersteuningsplan

Bedrag

> n-RTH (Niet-rechtstreeks Toegankelijke Hulp) = 33,35 euro per nacht. Avond en ochtendondersteuning is hierbij inbegrepen.

> RTH (Rechtstreeks Toegangelijke Hulp) = 23,90 euro per nacht. Dit kan voor 12 nachten per jaar.

Contactinformatie