Schepen Pieter Marechal

schepen van personeel & organisatie, klantgerichte dienstverlening en welzijn

bevoegdheden
personeel & organisatie, cluster klant (Huis van de Bruggeling en dienstverlening rand), administratieve vereenvoudiging en welzijn (senioren, personen met een beperking en gezondheid)

kabinet
administratief centrum 't brugse vrije,
burg 11, b-8000 brugge
t 050 44 81 99
t 050 44 81 96
schepen.marechal@brugge.be 

spreekuur
na voorafgaande afspraak
telefonisch of via mail

privé
Verbrand Nieuwland 53, 8000 Brugge
Tel. 0474 60 85 36