Schepen Franky Demon

Franky Demon

schepen van ruimtelijke ordening, leefmilieu en sport

bevoegdheden
ruimtelijke ordening (monumentenzorg, wonen, huisvesting, handhaving), leefmilieu (specifiek stadslabo en milieuvergunning) en sport

kabinet
dienst ruimtelijke ordening
oostmeers 17, b-8000 brugge
t 050 44 85 04
schepen.demon@brugge.be

medewerkster mevr. Nathalie Dumez
nathalie.dumez@brugge.be

spreekuur

elke vrijdag voormiddag van 9 u. tot 11 u.
(na voorafgaande afspraak)

privé
't Groeneveld 4
b-8200 brugge