Tegemoetkoming in medische kosten

Dit is een financiële tussenkomst in de dokters- en apotheekkosten (op voorschrift).

Kosten die in aanmerking komen:
> een tegemoetkoming verleend in de apotheekkosten die door de arts zijn voorgeschreven
> vervoer met een ambulance
< consultaties bij een kinesitherapeut, met een maximum van 60 beurten
> rekeningen van ambulante dagtherapie

 

Voorwaarden

> gerechtigd zijn op leefloon
> gerechtigd zijn op financiële bijstand aan het tarief van het leefloon (vreemdelingen).
> over een  inkomen beschikken dat niet hoger is dan 200 euro boven het tarief van het leefloon van de categorie waartoe hij/zij behoort.
> een globaal medisch dossier (GMD) hebben bij één arts
> de verklaring voor het GMD-dossier mag enkel ingevuld worden door de mutualiteit zelf met vermelding van de naam van de behandelende arts, start- en einddatum en met de stempel van de mutualiteit

Procedure

De Dienst Intake is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Je kunt elke werkdag terecht in Hoogstraat 9, van 8.30u tot 11.45u. In de namiddag helpen we je op afspraak. Een afspraak maak je telefonisch op 050 32 77 70.

In Zeebrugge kun je ook terecht in DC d'Oude Stoasie. Er is een maatschappelijk werker aanwezig op donderdag van 9u tot 11.30u. Je hoeft er geen afspraak te maken.

DC d'Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
intake@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> inkomensgegevens
> alle uitgaven aan medische onkosten van minstens één maand
> overzicht van de dokter met de in te nemen medicatie en hoeveelheid

Bedrag

Afhankelijk van het inkomen en de gemiddelde remgelden van dokters- en apotheekkosten per maand wordt er een tegemoetkoming verleend.
  
De tegemoetkoming bedraagt 90 % van de remgelden aan dokterskosten.

Deel deze pagina

Contactinformatie