Tegemoetkoming in medische kosten

Dit is een financiële tussenkomst in de dokters- en apotheekkosten (op voorschrift).

Kosten die in aanmerking komen:
> een tegemoetkoming verleend in de apotheekkosten die door de arts zijn voorgeschreven
> vervoer met een ambulance
< consultaties bij een kinesitherapeut, met een maximum van 60 beurten
> rekeningen van ambulante dagtherapie

Bedrag

> gerechtigd zijn op leefloon
> gerechtigd zijn op financiële bijstand aan het tarief van het leefloon (vreemdelingen).
> over een  inkomen beschikken dat niet hoger is dan 200 euro boven het tarief van het leefloon van de categorie waartoe hij/zij behoort.
> een globaal medisch dossier (GMD) hebben bij één arts
> de verklaring voor het GMD-dossier mag enkel ingevuld worden door de mutualiteit zelf met vermelding van de naam van de behandelende arts, start- en einddatum en met de stempel van de mutualiteit

Procedure

> inkomensgegevens
> alle uitgaven aan medische onkosten van minstens één maand
> overzicht van de dokter met de in te nemen medicatie en hoeveelheid

Verwante producten

Afhankelijk van het inkomen en de gemiddelde remgelden van dokters- en apotheekkosten per maand wordt er een tegemoetkoming verleend.
  
De tegemoetkoming bedraagt 90 % van de remgelden aan dokterskosten.

Deel deze pagina

Contactinformatie