Tegemoetkoming in medische kosten

Maatschappelijk werkster in gesprek met twee cliënten

Een tegemoetkoming in de medische kosten van 90% door OCMW Brugge in volgende kosten:

 • de wettelijke remgelden op dokterskosten
 • de wettelijke remgelden op kosten van preventieve en conserverende tandzorg
 • de apotheekkosten die door de arts zijn voorgeschreven
 • de ziekenhuisfacturen van een algemeen/ universitair ziekenhuis (zowel ambulante kosten als opnamekosten) 
 • het factuurbedrag voor vervoer met een ambulance (enkel urgentieoproepen 100 - 112)
 • de wettelijke remgelden van behandelingen erkend door het RIZIV en op doorverwijzing van een arts bij kinesist, diëtist, logopedist en ergotherapeut (binnen het aantal vastgestelde terugbetaalbare beurten)
 • het factuurbedrag van ambulante dagtherapie die door de arts is voorgeschreven
 • prothesen en apparaten (bril, lenzen, steunzolen, kunstgebit, tandprotheses, huur aerosoltoestel, huur hometrainer,...)

Op supplementen of esthetische kosten/ behandelingen krijg je geen terugbetaling.

Voorwaarden

 • Je bent inwoner van Brugge.
 • Je hebt een globaal medisch dossier bij een huisarts.
 • Je netto maandinkomen is maximum € 200 hoger dan het leefloon.

Tarieven leefloon op 1 mei 2022*:

 

Je bent samenwonend

Je bent alleenstaand

Je hebt kinderen ten laste

leefloon per maand

€ 743,78

€ 1.115,67

€ 1.507,77

leefloon + € 200

€ 943,78

€ 1.315,67

€ 1.707,77

*: De actuele tarieven leefloon kun je terugvinden op de website: www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/bedragen

 • Spaargeld en eigendommen (woning) tellen mee in de berekening.

Bijkomende voorwaarden voor tussenkomst prothesen en apparaten:

 • Je moet, voor de behandeling start, een aanvraag indienen en wachten op de goedkeuring door het OCMW.
 • Je moet bij de aanvraag een medisch voorschrift en een prijsofferte meebrengen.

Procedure

 • Je doet een aanvraag bij het ‘Eerste onthaal’ (Hoogstraat 9, 8000 Brugge) of bij jouw maatschappelijk werker.
 • De maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek.
 • Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist binnen de maand of je de tegemoetkoming in medische kosten krijgt.
 • Deze beslissing krijg je in een brief toegestuurd.
 • Een goedkeuring is 1 jaar geldig en wordt daarna mogelijk verlengd.

Wat na de goedkeuring:

 • Je betaalt de kosten eerst zelf.
 • Je kan de bewijsstukken indienen tot 3 maanden na de betaling of ontvangst van de factuur.
 • Het OCMW zorgt voor een snelle terugbetaling.

Meebrengen

 • een bewijs van je inkomsten van de laatste 3 maanden
 • een overzicht van (eventueel) spaargeld
 • een recent aanslagbiljet van onroerende voorheffing
 • een overzicht van medische kosten van de laatste 3 maanden (dit kan je verkrijgen via jouw ziekenfonds of apotheek)
 • info over je hospitalisatieverzekering als je die hebt

Bedrag


Een tegemoetkoming in de medische kosten van 90%.

Contactinformatie