Tegemoetkoming in medische kosten

Maatschappelijk werkster in gesprek met twee cliëntenDit is een financiële tussenkomst in de dokters- en apotheekkosten (op voorschrift).

Kosten die in aanmerking komen:
> een tegemoetkoming verleend in de apotheekkosten die door de arts zijn voorgeschreven
> vervoer met een ambulance
< consultaties bij een kinesitherapeut, met een maximum van 60 beurten
> rekeningen van ambulante dagtherapie

 

Voorwaarden

> gerechtigd zijn op leefloon
> gerechtigd zijn op financiële bijstand aan het tarief van het leefloon (vreemdelingen).
> over een  inkomen beschikken dat niet hoger is dan 200 euro boven het tarief van het leefloon van de categorie waartoe hij/zij behoort.
> een globaal medisch dossier (GMD) hebben bij één arts
> de verklaring voor het GMD-dossier mag enkel ingevuld worden door de mutualiteit zelf met vermelding van de naam van de behandelende arts, start- en einddatum en met de stempel van de mutualiteit

Procedure

 

Het eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is onze dienstverlening aangepast.

Hoogstraat 9

Voor onze vaste cliënten: Heb je een vraag over je dossier? Bel of e-mail je maatschappelijk werker. De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan terug door, weliswaar op afspraak.

Voor nieuwe cliënten: Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Contacteer ons op het algemeen telefoonnummer van de Hoogstraat 9: 050 32 77 70. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30u. tot 12.00u. Of stuur je hulpvraag door naar volgend e-mailadres: eerste.onthaal@ocmw-brugge.be.

Het Eerste onthaal is beperkt toegankelijk voor bezoekers en enkel op afspraak, zowel in de voor- als in de namiddag. De gesprekken kunnen ook doorgaan per telefoon of per e-mail.

We vragen je bij een afspraak hierop te letten:

  • Houd 1,5 meter afstand aan het onthaal
  • Kom alleen naar je afspraak (tenzij je begeleiding nodig hebt)
  • Wees stipt op de afspraak
  • Draag een mondmasker of sjaal die je mond en neus volledig bedekken

Wij zorgen voor afscherming en grondige ontsmetting in de spreeklokalen. Bedankt voor je medewerking!

Meebrengen

> inkomensgegevens
> alle uitgaven aan medische onkosten van minstens één maand
> overzicht van de dokter met de in te nemen medicatie en hoeveelheid

Bedrag

Afhankelijk van het inkomen en de gemiddelde remgelden van dokters- en apotheekkosten per maand wordt er een tegemoetkoming verleend.
  
De tegemoetkoming bedraagt 90 % van de remgelden aan dokterskosten.

Contactinformatie