Tegemoetkoming in medische kosten

Maatschappelijk werkster in gesprek met twee cliënten

Je kan 90% van het wettelijk remgeld op medische kosten terugbetaald krijgen.

Welke kosten:

• dokterskosten

• preventieve en conserverende tandzorg

• apotheekkosten, op voorschrift van een arts

• ziekenhuisfacturen

• behandelingen erkend door het RIZIV en op doorverwijzing van een arts voor behandeling bij kinesist, diëtist, logopedist en ergotherapeut

 

Prothesen en apparaten:

Voor de tegemoetkoming in de kosten bij prothesen en apparaten

(bril, lenzen, steunzolen, kunstgebit en tandprotheses, huur aerosol, huur hometrainer...) zijn er bijkomende voorwaarden:

• Je moet, voor de behandeling start, een aanvraag indienen en wachten op de goedkeuring door het OCMW

• Je moet bij de aanvraag een medisch voorschrift en een prijsofferte meebrengen

Op supplementen of esthetische kosten/behandelingen krijg je geen terugbetaling.

 

Voorwaarden

• Je bent inwoner van Brugge

• Je hebt een globaal medisch dossier bij een huisarts

• Je netto maandinkomen is maximum € 200 hoger dan het leefloon:

• Spaargeld en eigendommen (woning) tellen mee in de berekening

Tarieven leefloon op 1 september 2021*:

* De actuele tarieven leefloon kun je terugvinden op deze website: https://www.vlaanderen.be/leefloon

 

Procedure

Hoe werkt het:

1. Je doet een aanvraag bij het ‘eerste onthaal’ (Hoogstraat 9, 8000 Brugge) of bij jouw maatschappelijk werker.

2. De maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek.

3. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist binnen de maand of je de tegemoetkoming in medische kosten krijgt.

4. Deze beslissing krijg je in een brief toegestuurd.

5. Een goedkeuring is 6 maanden geldig en wordt daarna mogelijk verlengd.

 

Wat na de goedkeuring:

1. Je betaalt de kosten eerst zelf.

2. Je kan de bewijsstukken indienen tot 3 maanden na de betaling of ontvangst van de factuur.

3. Het OCMW zorgt voor een snelle terugbetaling.

Meebrengen

  • een bewijs van je inkomsten van de laatste 3 maanden
  • een overzicht van (eventueel) spaargeld
  • een recent aanslagbiljet van onroerende voorheffing
  • een overzicht van medische kosten van de laatste 3 maanden (dit kan je verkrijgen via jouw ziekenfonds of apotheek)
  • info over je hospitalisatieverzekering, als je die hebt

Bedrag


De tegemoetkoming bedraagt 90 % van de remgelden aan dokterskosten.

Contactinformatie