Tegemoetkoming in medische kosten

Maatschappelijk werkster in gesprek met twee cliëntenDit is een financiële tussenkomst in de dokters- en apotheekkosten (op voorschrift).

Kosten die in aanmerking komen:
> een tegemoetkoming verleend in de apotheekkosten die door de arts zijn voorgeschreven
> vervoer met een ambulance
< consultaties bij een kinesitherapeut, met een maximum van 60 beurten
> rekeningen van ambulante dagtherapie

 

Voorwaarden

> gerechtigd zijn op leefloon
> gerechtigd zijn op financiële bijstand aan het tarief van het leefloon (vreemdelingen).
> over een  inkomen beschikken dat niet hoger is dan 200 euro boven het tarief van het leefloon van de categorie waartoe hij/zij behoort.
> een globaal medisch dossier (GMD) hebben bij één arts
> de verklaring voor het GMD-dossier mag enkel ingevuld worden door de mutualiteit zelf met vermelding van de naam van de behandelende arts, start- en einddatum en met de stempel van de mutualiteit

Procedure

Omwille van de preventiemaatregelen voor Corona COVID-19, wordt het cliëntencontact bij onze dienstverlening beperkt.

Hoogstraat 9 - Huis van de Bruggeling - Ruddershove 4

Voor onze vaste cliënten:
De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan niet door. Om je veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen vervangen we alle contacten zoveel mogelijk door telefoongesprekken of e-mails.
Heb je een vraag over je dossier? Bel of mail je maatschappelijk werker.

Voor nieuwe cliënten:

Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Je blijft welkom, maar maak eerst een telefonische afspraak:

Huis van de Bruggeling: 050 44 80 00  Hoogstraat 9: 050 32 77 70

Volg de hygiënevoorschriften in de wachtzaal en hou minimum 1,5 meter afstand van andere personen in de wachtzaal.

We vragen ook om geduld en begrip: er zijn minder medewerkers beschikbaar dan gewoonlijk, maar we doen ons best om je zo snel mogelijk te helpen.

Meebrengen

> inkomensgegevens
> alle uitgaven aan medische onkosten van minstens één maand
> overzicht van de dokter met de in te nemen medicatie en hoeveelheid

Bedrag

Afhankelijk van het inkomen en de gemiddelde remgelden van dokters- en apotheekkosten per maand wordt er een tegemoetkoming verleend.
  
De tegemoetkoming bedraagt 90 % van de remgelden aan dokterskosten.

Deel deze pagina

Contactinformatie