Tegemoetkoming in medische kosten

Maatschappelijk werkster in gesprek met twee cliënten

Een financiële tussenkomst van 90% voor volgende kosten*:

 • Remgelden op dokterskosten
 • Remgelden op kosten van preventieve en conserverende tandzorg
 • Apotheekkosten (op voorschrift arts)
 • Ziekenhuisfacturen
 • Facturen voor vervoer met een ambulance
 • Remgelden van erkende behandelingen bij doorverwijzing arts (bijvoorbeeld kinesist)
 • Ambulante dagtherapie (op voorschrift arts)
 • Prothesen en apparaten (voorbeelden: bril, steunzolen, tandprotheses,…)

* Aan een aantal categorieën van medische kosten die in aanmerking komen zijn bijkomende voorwaarden verbonden. Vraag dit zeker na bij de verantwoordelijke maatschappelijk werker. Op supplementen of esthetische kosten is er geen terugbetaling mogelijk. 

Voorwaarden

 • Je verblijft in Brugge.
 • Je hebt een globaal medisch dossier bij een huisarts.
 • Je netto maandinkomen is maximum € 200 hoger dan het leefloon.

Tarieven leefloon op 1 mei 2024*:

 

Je bent samenwonend

Je bent alleenstaand

Je hebt kinderen ten laste

leefloon per maand

€ 858,97

€ 1.288,46 

€ 1.741,29

leefloon + € 200

€ 1.058,97

€ 1.488,46

€ 1.941,29

*: De actuele tarieven leefloon kun je terugvinden op de website: https://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/bedragen-equivalent-leefloon

 • Spaargeld en eigendommen (woning) tellen mee in de berekening.

Bijkomende voorwaarden voor tussenkomst prothesen en apparaten

 • Dien je aanvraag in voor de behandeling start.
 • Wacht op de goedkeuring door het OCMW.
 • Breng bij je aanvraag een medisch voorschrift en een prijsofferte mee.

Procedure

 1. Dien je aanvraag in bij de dienst ‘Eerste Onthaal’ of bij jouw vaste maatschappelijk werker.
 2. De maatschappelijk werker doet een sociaal en financieel onderzoek.
 3. Het Bijzonder Comité Sociale Dienst beslist binnen de maand of je de tegemoetkoming in medische kosten krijgt.
 4. De beslissing krijg je per brief.
 5. Een goedkeuring is 1 jaar geldig en kan verlengd worden.

Wat na de goedkeuring

 • Je betaalt de kosten eerst zelf.
 • Je dient jouw bewijsstukken in tot 3 maanden na de betaling of ontvangst van je factuur.
 • Het OCMW zorgt voor een snelle terugbetaling.

Meebrengen

 • Een bewijs van je inkomsten van de laatste 3 maanden.
 • Een overzicht van (eventuele) spaargelden.
 • Jouw laatste aanslagbiljet van onroerende voorheffing.
 • Een overzicht van medische kosten van de laatste 3 maanden (via jouw ziekenfonds of apotheek).
 • Info over je hospitalisatieverzekering.

Bedrag

 • Je ontvangt een tegemoetkoming in de medische kosten van 90%.

Contactinformatie