Parkeerkaart personen met een handicap

Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of verminderde verplaatsingsmogelijkheden, kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. 
Met deze parkeerkaart kunnen zij binnen Brugge hun wagen gratis en onbeperkt parkeren op:

 • voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • parkeerplaatsen in de blauwe zone (uitgezonderd kortparkeerplaatsen);
 • betalende parkeerplaatsen (uitgezonderd op de kiss and ride zones aan het station én de kortparkeerplaatsen);
 • randparkings.

Tenzij anders aangegeven op de parkeerkaart, blijft deze onbeperkt geldig.

Het gebruik ervan mag enkel door de persoon met de handicap zelf gebeuren. Dit wil zeggen dat de kaart dus alleen gebruikt mag worden als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt in de eigen of in een andere wagen.

parkeerkaart personen met een handicap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie raden we je de Parkeerwijzer aan. Deze brochure bevat naast allerlei nuttige informatie ook een lijst met alle parkeerplaatsen en kaarten uit groot-Brugge.

Voorwaarden

Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart voor personen met een handicap.

Volgende personen komen in aanmerking:

 • Personen met een blijvende invaliditeit van de onderste ledematen van 50 procent of meer
 • Personen met een blijvende invaliditeit van 80 procent of meer
 • Personen die volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of personen bij wie deze zijn geamputeerd
 • Personen bij wie de gezondheidstoestand de zelfredzaamheid of de mobiliteit vermindert:
  • Ouder dan 21 jaar: 12 punten of meer op de schaal van zelfredzaamheid of minstens 2 punten in de categorie ‘verplaatsing’ of ‘mobiliteit en verplaatsing’
  • Jonger dan 21 jaar: 6 punten of meer in de 1ste pijler op de schaal van zelfredzaamheid of er moet specifiek worden aangeduid dat er recht is op een parkeerkaart.
 • Personen met een toelating van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen (met uitzondering van  scooters en driewielers)
 • Burgerlijke of militaire oorlogsinvaliden met een invaliditeit van 50 procent of meer.

Procedure

Je kunt de aanvraag voor de parkeerkaart op volgende manieren doen: 

 1. online, via de website http://handicap.belgium.be/
 2. bij een maatschappelijk werker van de sociale dienst van het ziekenfonds waarbij de persoon aangesloten is
 3. bij een maatschappelijk werker van de DG Personen met een Handicap. Je kunt hiervoor een afspraak maken via het contactformulier op www.handicap.belgium.be of door te bellen naar het gratis nummer 0800 987 99 (maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12u30 uur)
 4. in het Huis van de Bruggeling, bij de maatschappelijk werkers van de Dienst Zorgverlening. Je kunt telefonisch een afspraak maken via 050 44 8000

Meebrengen

 • Elektronische identiteitskaart van de aanvrager
 • Naam en adres behandelende arts of specialist


Contactinformatie