Centra voor Dagverzorging

Een centrum voor dagverzorging (CDV) biedt opvang, zorg en dagactiviteiten aan zorgbehoevende senioren. Een professioneel en gemotiveerd team  garandeert een zinvolle en aangename dagbesteding voor de bezoekers. Dit gebeurt in overleg met de familie.

Senioren met een (beginnende) zorgnood kunnen één of meerdere
dagen per week naar het CDV komen. Naast de activiteiten kan je bijkomende diensten bestellen zoals een bad, een bezoek aan de kapper of pedicure. In het CDV word je gevolgd door je huisarts. Kinesitherapie en logopedie zijn mogelijk.

Indien nodig regelen wij het vervoer van en naar het CDV, ook voor
rolstoelgebruikers.

Mintus heeft twee dagverzorgingscentra: 
CDV Den Erker 
CDV De Vliedberg

Een greep uit de activiteiten:

 • bewegingsoefeningen
 • mentale stimulatie
 • huishoudelijke activiteiten
 • knutselen
 • bloemschikken
 • planten en dieren verzorgen
 • koffietafels, verjaardagsfeestjes
 • diverse uitstapjes

Voorwaarden

 • je bent 65 jaar of ouder
 • je bent gedomicilieerd in Brugge

Procedure

De aanvraag kan gebeuren

 • in het CDV door de verantwoordelijke ter plaatse
 • vanuit het ziekenhuis
 • van thuis uit, via een maatschappelijk werker van de sociale dienst


Je krijgt een Katz-schaal mee, een medicatiefiche en een document met algemene en medische gegevens. Samen met de huisarts vul je deze documenten in en bezorg je ze ons terug. Zo bepalen we de graad van zorgbehoevendheid.

Meebrengen

Voor het intakegesprek:

 • identiteitskaart
 • klevertje van het ziekenfonds

Bij verblijf in het CDV:

 • eventuele medicatie en/of verzorgingsmateriaal wordt thuis meegebracht

Wij geven je graag informatie over de eventuele tegemoetkomingen via het ziekenfonds.

Bedrag

Voor een volledige dag: € 12

Inbegrepen in de prijs

 • 2 koffietafels
 • warm middagmaal
 • activiteiten
 • verzorging

Voor een halve dag:

 • met middagmaal: € 8,50
 • zonder middagmaal: € 6

Uitzonderlijke avondopvang in het aanpalend woonzorgcentrum is mogelijk en kost € 3,75.

Niet inbegrepen in de prijs:

 • kapper
 • pedicure

Contactinformatie