Burgemeester Dirk De fauw

Dirk De fauw 

bevoegdheden
algemeen beleid, coördinatie, informatie, communicatie (intern en extern), veiligheid (politie, brandweer en noodplanning), verkeer en mobiliteit, vergunningen op gebruik openbare weg, havenbeleid, regio-overleg en netwerking, cel strategie en analyse, Europese aangelegenheden, stedenbeleid, public relations & onthaal, noord-zuid en diversiteit

kabinet
stadhuis
burg 12, b-8000 brugge
t 050 44 81 13
burgemeester@brugge.be

kabinetschef
Otmar Delanote
otmar.delanote@brugge.be
t 050 44 81 13

spreekuur
op afspraak via 050 44 81 13

privé
bremlaan 10
b-8200 brugge