Regeling begrafenis bij onvoldoende middelen

Een minimale begrafenisregeling is beschikbaar voor mensen in Brugge die overlijden zonder erfgenamen of met erfgenamen die niet voldoende middelen hebben om de kosten te dragen. Deze regeling is ook van toepassing als de overledene destijds leefloon ontving of financiële hulp tegen het tarief van het leefloon, of als de overledene geen of onvoldoende middelen had en de nalatenschap ontoereikend is. 

Voorwaarden

> de overledene had een  domicilie in Brugge
> de overledene genoot van het leefloon of financiële hulp aan het tarief van het leefloon op het ogenblik van overlijden of de overledene beschikt over geen of onvoldoende middelen en de nalatenschap is ontoereikend
> de overledene heeft geen erfgenamen of de erfgenamen leggen het bewijs voor dat ze de nalatenschap verworpen hebben

Procedure

Het Eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

  1. Aanmelden met jouw identiteitskaart bij Hoogstraat 9, 8000 Brugge. 
  2.  Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. 
  3. De maatschappelijk werker bekijkt de sociale en financiële situatie en bepaalt daarna voor welke steun je in aanmerking komt. Indien OCMW Brugge niet kan helpen, dan word je soms doorverwezen naar een andere dienst.  


Ben je cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.


Voor nieuwe cliënten:
Zonder afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30u. tot 12.00u. (ten laatste om 11.45u. aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak:T: 050/32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Meebrengen

Er is sprake van een "behoeftige" begrafenis als de overledene op het moment van overlijden leefloon ontvangt of financiële hulp tegen het tarief van het leefloon, of wanneer de overledene niet over voldoende middelen beschikt en de nalatenschap ontoereikend is om de kosten van de begrafenis te dekken. 


Indien je je toch aanmeldt als erfgenaam, dien je enkele documenten te bezorgen:

  1. Een officiële intentieverklaring van verwerping van de nalatenschap.
  2. Een eventueel bankafschrift van de overledene waaruit blijkt dat hij/zij niet over voldoende middelen beschikte. 

Contactinformatie