Regeling begrafenis bij onvoldoende middelen

De regeling van een minimale begrafenis bij overlijden van een behoeftige persoon die over geen erfgenamen beschikt.
Dit kan ook indien de erfgenamen over onvoldoende middelen beschikken om deze kosten te dragen.

Bedrag

> de overledene had domicilie in Brugge
> de overledene genoot van het leefloon of financiële hulp aan het tarief van het leefloon op het ogenblik van overlijden of de overledene beschikt over geen of onvoldoende middelen en de nalatenschap is ontoereikend
> de overledene heeft geen erfgenamen of de erfgenamen leggen het bewijs voor dat ze de nalatenschap verworpen hebben

Procedure

Men spreekt van een “behoeftige” begrafenis wanneer de overleden persoon het leefloon of financiële hulpverlening aan het tarief van het leefloon geniet op het ogenblik van overlijden of wanneer de overleden persoon beschikt over geen of onvoldoende middelen en de nalatenschap ontoereikend is om de begrafeniskosten te betalen.

Indien je je toch als erfgenaam aanmeldt zal er gevraagd worden om ons een aantal documenten te bezorgen:
> zijnde de verwerping aan de nalatenschap
> mogelijkse rekeninguitreksel van de overleden waar we kunnen opmaken dat hij/zij over onvoldoende middelen beschikt

Deel deze pagina

Contactinformatie