Energiefonds

  • Wanneer je je afrekening gas en elektriciteit niet in één keer kan betalen.  
  • Wanneer je energieleverancier jou geen haalbaar betaalplan kan geven.

Dan kan het Energiefonds hierin tussen komen. 

Indien aan alle voorwaarden voldaan wordt, betalen wij de afrekening in jouw plaats aan de leverancier.  Daarna betaal jij deze som voor 90% terug aan het OCMW.  Dit over een maximumperiode van 2 jaar.
Het betreft een terugvorderbare steun. Indien je de afbetaling goed volgt is er een tussenkomst van 10% in het terug te betalen bedrag.

Voor een afspraak kan je bellen naar het nummer 050 47 55 13.

Voorwaarden

  1. Domicilie in Brugge
  2. Hoge afrekening van gas en/of elektriciteit van max 3 maanden oud
  3. De energie-armoede is niet zelf veroorzaakt, bv door bewust te lage voorschotten te betalen, bv. een (in verhouding tot de gezinssituatie zeer hoge) afrekening aan een vaste lage energieprijs,…
  4. Geen recht op sociaal tarief voor gas en elektriciteit of een budgetmeter
  5. Betrokkene werkt mee aan een sociaal-financieel onderzoek, waaruit blijkt dat je de afrekening niet zelf kan betalen en een terugvorderbare steun kan gegeven worden.

Procedure

Zitdag op twee locaties:
- Huis van de Bruggeling, Brugge: elke werkdag, enkel op afspraak.
- d'Oude Stoasie, Venetiëstraat 1, Zeebrugge: enkel op afspraak.

Meebrengen

  • Jaarafrekening gas/elektriciteit
  • Ingebrekestelling energiefactuur

Bedrag

Het bedrag van de terugvorderbare steun is afhankelijk van de energiefactuur.

Contactinformatie