Energiefonds

Het energiefonds is een terugvorderbare steun. Indien aan alle voorwaarden voldaan wordt, betalen wij de afrekening in jouw plaats aan de leverancier.  Daarna betaal jij deze som voor 90% terug aan het OCMW.  Dit over een maximumperiode van 2 jaar.
Indien je de afbetaling goed volgt is er een tussenkomst van 10% in het terug te betalen bedrag.

 

Voorwaarden

 1. Domicilie in Brugge
 2. Hoge afrekening van gas en/of elektriciteit van max 3 maanden oud
 3. De energie-armoede is niet zelf veroorzaakt, bv door bewust te lage voorschotten te betalen, bv. een (in verhouding tot de gezinssituatie zeer hoge) afrekening aan een vaste lage energieprijs,…
 4. Geen recht op sociaal tarief voor gas en elektriciteit
 5. Geen digitale meter in prepaidfunctie
 6. Betrokkene werkt mee aan een sociaal-financieel onderzoek, waaruit blijkt dat je de afrekening niet zelf kan betalen en een terugvorderbare steun kan gegeven worden.

Procedure

 

 1. Maak een afspraak met het energieloket 050 32 63 75
 2. Aanmelden met identiteitskaart en gevraagde documenten in het huis van de Bruggeling: Frank Van Ackerprommenade 2, 8000 Brugge
 3. Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal.
 4. De maatschappelijk werker bekijkt de sociale en financiële situatie
 5. De maatschappelijk werker maakt samen met jou de aanvraag op 
 6. Het OCMW neemt binnen de maand na aanvraag een beslissing via het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
 7. De maatschappelijk werker maakt de beslissing per brief over

Zitdag op twee locaties:

 • Huis van de Bruggeling, Brugge: elke werkdag, enkel op afspraak.
 • d'Oude Stoasie, Venetiëstraat 1, Zeebrugge: na afspraak 050 32 63 75

 

Meebrengen

 • Jaarafrekening gas/elektriciteit
 • Ingebrekestelling energiefactuur
 • Rekeninguittreksels 

Bedrag

Het bedrag van de terugvorderbare steun is afhankelijk van de energiefactuur.

Contactinformatie