Nachtopvang voor dak- en thuislozen

Mensen die acuut dakloos zijn en niet terecht kunnen bij hun eigen netwerk, kunnen van 19.15 tot 8.30 terecht in de Nachtopvang, volgens het bed-bad-broodprincipe. Ze dienen hiervoor tussen 11u en 16u een bed te reserveren op het gratis nummer 0800 200 09.

De Nachtopvang is gelegen aan de Havenstraat 2 te 8000 Brugge. Toegang is alleen mogelijk na reservatie van een bed. 

Voorwaarden

Beschikken over geldige verblijfsdocumenten.

Er kan gratis gebruik worden gemaakt van de Nachtopvang. 

Men kan 6 op 7 nachten verblijven in de Nachtopvang. Die ene stopnacht kan naar keuze genomen worden in de periode van 7 nachten. Iedere maandag start een nieuwe periode. 

Winterperiode: (november - maart)
- Er zijn geen stopnachten. 
- Ook kan men zonder verblijfsdocumenten terecht in de Nachtopvang

Procedure

Mensen die gebruik willen maken van de Nachtopvang dienen op weekdagen een bed te reserveren tussen 11 en 16 uur, op het gratis nummer 0800 200 09

Alleen wie de bevestiging gekregen heeft van deze reservatie, kan zich tussen 19.15 en 19.45 uur aanmelden in de Nachtopvang.

Tijdens het weekend en feestdagen kan een voicemailbericht achter gelaten worden door op het gratis nummer te bellen 0800 200 09. Vanaf 18u zal één van de medewerkers contact opnemen. 
Indien dringend kan er contact opgenomen worden met het Regionaal Crisisnetwerk Brugge op het nummer 050/66 30 81

Bedrag

gratis