Nachtopvang voor dak- en thuislozen

Mensen die acuut dakloos zijn en niet terecht kunnen bij hun eigen netwerk, kunnen van 19.15 tot 8.30 terecht in de Nachtopvang, volgens het bed-bad-broodprincipe. Ze dienen hiervoor tussen 11u en 16u een bed te reserveren op het gratis nummer 0800 200 09.

De Nachtopvang is gelegen aan de Havenstraat 2 te 8000 Brugge. Toegang is alleen mogelijk na reservatie van een bed. 

Voorwaarden

Beschikken over geldige verblijfsdocumenten.

Er kan gratis gebruik worden gemaakt van de Nachtopvang. 

Men kan 5 op 8 nachten verblijven in de Nachtopvang. De 3 stopnachten kunnen naar keuze genomen worden in de periode van 8 nachten.
Winteropvang: Bij vriestemperaturen en extreme weersomstandigheden vallen de stopnachten weg en kan iedereen een bed reserveren. Ook mensen zonder papieren kunnen dan een bed reserveren. 

Procedure

Mensen die gebruik willen maken van de Nachtopvang dienen op weekdagen een bed te reserveren tussen 11 en 16 uur, op het gratis nummer 0800 200 09

Alleen wie de bevestiging gekregen heeft van deze reservatie, kan zich tussen 19.15 en 19.45 uur aanmelden in de Nachtopvang.

Bedrag

gratis

Deel deze pagina