Leefloon (RMI)

Leefloon - Recht op Maatschappelijke Integratie

Een minimuminkomen voor mensen die over geen of onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Het bedrag leefloon is afhankelijk van de gezinssituatie.

Voorwaarden

> Je verblijfplaats in België hebben.
> Meerderjarig zijn, of als minderjarige hiermee gelijkgesteld zijn.
> wettig verblijfsstatuut
> Onvoldoende bestaansmiddelen hebben.
> Werkbereid zijn, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheidsredenen of billijkheidsredenen.
> Alle rechten op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld uitgeput hebben.

Procedure

De aanvraag moet gebeuren bij de Dienst Intake van het OCMW Brugge.

Je kunt elke werkdag terecht in Hoogstraat 9, van 8.30u tot 11.45u. In de namiddag helpen we je op afspraak. Een afspraak maak je telefonisch op 050 32 77 70.

In Zeebrugge kun je ook terecht in DC d'Oude Stoasie. Er is een maatschappelijk werker aanwezig op donderdag van 9u tot 11.30u. Je hoeft er geen afspraak te maken.

DC d'Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
intake@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> Documenten inzake identiteit en verblijfsvergunningen.
> Informatie omtrent de effectieve verblijfplaats.
> Informatie omtrent effectieve inkomsten of rechten op inkomsten.

 

Bedrag

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand.
Er bestaan drie categorieën:
> Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont word je beschouwd als “samenwonende”. Dit moet niet noodzakelijk met jouw partner zijn.
> Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een “alleenstaande”.
> Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als “met gezinslast”.
> Er wordt tevens rekening gehouden met reeds bestaande inkomsten.

Tarief leefloon vanaf 1 januari 2020:
- categorie samenwonende: € 626,74 per maand
- categorie alleenstaande: € 940,11 per maand
- categorie personen met gezinslast: € 1.270,51 per maand

Deel deze pagina

Contactinformatie