Leefloon (RMI)

Maatschappelijk werkster in gesprek met cliënte

Leefloon - Recht op Maatschappelijke Integratie

Een minimuminkomen voor mensen die over geen of onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Het bedrag leefloon is afhankelijk van de gezinssituatie.

Voorwaarden

> Je verblijfplaats in België hebben.
> Meerderjarig zijn, of als minderjarige hiermee gelijkgesteld zijn.
> wettig verblijfsstatuut
> Onvoldoende bestaansmiddelen hebben.
> Werkbereid zijn, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheidsredenen of billijkheidsredenen.
> Alle rechten op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld uitgeput hebben.

Procedure

Het eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is onze dienstverlening aangepast.

Hoogstraat 9

Voor onze vaste cliënten:
Heb je een vraag over je dossier? Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan terug door, weliswaar op afspraak.

Voor nieuwe cliënten:
Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken?
Contacteer ons op het algemeen telefoonnummer van de Hoogstraat 9: 050 32 77 70. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30u. tot 12.00u.
Of stuur je hulpvraag door naar volgend e-mailadres: eerste.onthaal@ocmw-brugge.be.

Het Eerste onthaal is beperkt toegankelijk voor bezoekers en enkel op afspraak, zowel in de voor- als in de namiddag. De gesprekken kunnen ook doorgaan per telefoon of per e-mail.

We vragen je bij een afspraak hierop te letten:

  • Houd 1,5 meter afstand aan het onthaal
  • Kom alleen naar je afspraak (tenzij je begeleiding nodig hebt)
  • Wees stipt op de afspraak
  • Draag een mondmasker of sjaal die je mond en neus volledig bedekken

Wij zorgen voor afscherming en grondige ontsmetting in de spreeklokalen. Bedankt voor je medewerking!

Meebrengen

> Documenten inzake identiteit en verblijfsvergunningen.
> Informatie omtrent de effectieve verblijfplaats.
> Informatie omtrent effectieve inkomsten of rechten op inkomsten.

 

Bedrag

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand.
Er bestaan drie categorieën:
> Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont word je beschouwd als “samenwonende”. Dit moet niet noodzakelijk met jouw partner zijn.
> Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een “alleenstaande”.
> Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als “met gezinslast”.
> Er wordt tevens rekening gehouden met reeds bestaande inkomsten.

Tarief leefloon vanaf 1 maart 2020:
- categorie samenwonende: € 639,27 per maand
- categorie alleenstaande: € 958,91 per maand
- categorie personen met gezinslast: € 1.295,91 per maand

Deel deze pagina

Contactinformatie