Leefloon (RMI)

Leefloon - Recht op Maatschappelijke Integratie

Een minimuminkomen voor mensen die over geen of onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Het bedrag leefloon is afhankelijk van de gezinssituatie.

Bedrag

> Je verblijfplaats in België hebben.
> Meerderjarig zijn, of als minderjarige hiermee gelijkgesteld zijn.
> Belg zijn, of Unieburger zijn met een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden, of als vreemdeling ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, of staatloze zijn, of erkend vluchteling zijn.
> Onvoldoende bestaansmiddelen hebben.
> Werkbereid zijn, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheidsredenen of billijkheidsredenen.
> Alle rechten op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld uitgeput hebben.

Voor wie / voorwaarden

De aanvraag dient te gebeuren bij de Dienst Intake van het OCMW Brugge.

Procedure

> Documenten inzake identiteit en verblijfsvergunningen.
> Informatie omtrent de effectieve verblijfplaats.
> Informatie omtrent effectieve inkomsten.

 

Verwante producten

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand.
Er bestaan drie categorieën:
> Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont word je beschouwd als “samenwonende”. Dit moet niet noodzakelijk met jouw partner zijn.
> Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een “alleenstaande”.
> Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als “met gezinslast”.
> Er wordt tevens rekening gehouden met reeds bestaande inkomsten.

Tarief leefloon vanaf 1 september 2017:
- categorie samenwonende: € 595,13 per maand
- categorie alleenstaande: € 892,70 per maand
- categorie personen met gezinslast: € 1.190,27 per maand (Vanaf 01/07/2018 stijgt deze categorie met € 40 per maand)

Deel deze pagina

Contactinformatie