Leefloon (RMI)

Maatschappelijk werkster in gesprek met cliënte

Een leefloon of Recht op Maatschappelijke Integratie (RMI) is een minimuminkomen voor wie onvoldoende of geen bestaansmiddelen heeft. Het bedrag hangt af van je gezinssituatie.

Voorwaarden

 • Je verblijft officieel in België.
 • Je feitelijke verblijfplaats is Brugge.
 • Je bent meerderjarig of hieraan gelijkgesteld.
 • Je hebt een wettig verblijfsstatuut.
 • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen.
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dit niet mogelijk is om gezondheids- of andere redenen.
 • Je hebt alle rechten op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld uitgeput.

Procedure

 1. Ben je cliënt? Bel of mail je maatschappelijk werker.
 2. Ben je nieuwe cliënt? Kom dan persoonlijk langs in het Eerste onthaal met of zonder afspraak.
 3. Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal.
 4. Op basis van jouw info gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door.
 5. Kan het OCMW Brugge je helpen? Dan onderzoeken we jouw sociale en financiële situatie verder en bekijken we voor welke steun je in aanmerking komt.

Meebrengen

 • Identiteitsbewijs en verblijfsvergunningen
 • Informatie over je verblijfplaats
 • Informatie over je inkomsten of het recht op inkomsten

Bedrag

 • Het bedrag wordt bepaald op basis van de gezinssituatie, en er bestaan 3 categorieën:
  • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont, dit hoeft niet noodzakelijk jouw partner te zijn (€ 858,97/maand (*)).
  • Alleenstaande: wanneer je alleen woont (€1.288,46/maand (*)).
  • Persoon met gezinslast: wanneer je minstens 1 minderjarig kind ten laste hebt (€1.741,29/maand (*)).


(*) Bedragen vanaf mei 2024

Er wordt rekening gehouden met eventuele bestaande inkomsten.