Leefloon (RMI)

Maatschappelijk werkster in gesprek met cliënte

Leefloon - Recht op Maatschappelijke Integratie

Een minimuminkomen voor mensen die over geen of onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Het bedrag leefloon is afhankelijk van de gezinssituatie.

Voorwaarden

> Je verblijfplaats in België hebben.
> Meerderjarig zijn, of als minderjarige hiermee gelijkgesteld zijn.
> wettig verblijfsstatuut
> Onvoldoende bestaansmiddelen hebben.
> Werkbereid zijn, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheidsredenen of billijkheidsredenen.
> Alle rechten op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld uitgeput hebben.

Procedure

Omwille van de preventiemaatregelen voor Corona COVID-19, wordt het cliëntencontact bij onze dienstverlening beperkt.

Hoogstraat 9 - Huis van de Bruggeling -Ruddershove 4

Voor onze vaste cliënten:

De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan niet door.
Om je veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen vervangen we alle contacten zoveel mogelijk door telefoongesprekken of e-mails.

Heb je een vraag over jedossier? Bel of mail je maatschappelijk werker.

Voor nieuwe cliënten:

Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Je blijft welkom, maar maak eerst een telefonische afspraak:

Huis van de Bruggeling: 050 44 80 00 
Hoogstraat 9: 050 32 77 70

Volg de hygiënevoorschriften in de wachtzaal en hou minimum 1,5 meter afstand van andere personen in de wachtzaal.

We vragen ook om geduld en begrip: er zijn minder medewerkers beschikbaar dan gewoonlijk, maar we doen ons best om je zo snel mogelijk te helpen.

Meebrengen

> Documenten inzake identiteit en verblijfsvergunningen.
> Informatie omtrent de effectieve verblijfplaats.
> Informatie omtrent effectieve inkomsten of rechten op inkomsten.

 

Bedrag

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van je familiale toestand.
Er bestaan drie categorieën:
> Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont word je beschouwd als “samenwonende”. Dit moet niet noodzakelijk met jouw partner zijn.
> Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een “alleenstaande”.
> Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als “met gezinslast”.
> Er wordt tevens rekening gehouden met reeds bestaande inkomsten.

Tarief leefloon vanaf 1 maart 2020:
- categorie samenwonende: € 639,27 per maand
- categorie alleenstaande: € 958,91 per maand
- categorie personen met gezinslast: € 1.295,91 per maand

Deel deze pagina

Contactinformatie