Gratis deelnemen aan vrijetijd

Het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie biedt elke maand gratis activiteiten (cultuur, beweging en sport, jeugdactiviteiten) aan. Bruggelingen met een beperkt budget of problemen op het vlak van gezondheid, opleiding, huisvesting, inkomen, budget en mobiliteit kunnen gebruik maken van dit aanbod.

Je leert de betrokken organisaties en hun werking kennen. Wij begeleiden de activiteit en geven je de nodige uitleg. Je kunt met ons en met andere deelnemers praten over wat je van de activiteit vond. Met de Sportdienst en de Jeugddienst organiseren we ook zelf activiteiten. Alle info hierover vind je in het programma.

Begeleide activiteiten juni 2024

Begeleide activiteiten juli en augustus 2024

Voorwaarden

Je woont officieel in Brugge of bent in begeleiding bij een Brugse welzijnsorganisatie.

Procedure

  1. Kom op afspraak langs bij het Netwerk Vrijetijdsparticipatie.
  2. We verkennen samen je financiële en sociale situatie. Breng hiervoor de nodige documenten mee (zie 'Meebrengen').
  3. Als je voldoet aan de voorwaarden, dan kun je gebruik maken van het aanbod.
  4. Je schrijft hiervoor in via vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be 
  5. Je neemt deel aan de activiteit.


Inwoners van Zeebrugge:

Maak je afspraak in d'Oude Stoasie (Venetiëstraat 1) telefonisch via 050 32 63 40 of via  vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be 

Meebrengen

  • Bewijs van inkomsten (loon, vervangingsinkomen, groeipakket, onderhoudsgeld, spaargelden)
  • Attesten of officiële erkenningen van een medische of andere problematiek
  • Eventueel een attest van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling

Bedrag

Met uitzondering van de sportieve lessenreeksen is dit aanbod gratis.

Contactinformatie