Gratis deelnemen aan vrijetijd

Iedere maand biedt het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie gratis activiteiten (cultuur, beweging en sport, jeugdactiviteiten) aan. Op die manier kun je de organisaties en hun werking leren kennen.

Je moet dit niet alleen doen: wij begeleiden de activiteit en geven je de nodige uitleg. Je kunt met ons en met andere deelnemers ook eens praten over wat je van de activiteit vond.

Met de Sportdienst en de Jeugddienst organiseren we zelf ook een aantal activiteiten. Die vind je in het programma terug.

Heb je een beperkt budget? Of heb je ernstige problemen op verschillende vlakken (gezondheid, opleiding, huisvesting, inkomen, budget, mobiliteit)?
Dan kun je aan deze activiteiten deelnemen.

begeleide activiteiten september 2023

begeleide activiteiten oktober 2023

Voorwaarden

Tijdens een kennismakingsgesprek verkennen Marie of Bart je sociale- en financiële situatie.
We bekijken of je al dan niet moeilijkheden kent op meerdere vlakken:

 • inkomen
 • gezondheid
 • schoolse opleiding
 • huisvesting
 • tewerkstelling
 • sociaal netwerk
 • mobiliteit
 • andere

Om deel te nemen moet je in Brugge wonen of in begeleiding zijn bij een Brugse welzijnsorganisatie.

Procedure

Je kunt deelnemen of het programma ontvangen

 • nadat een begeleider bij een welzijnsorganisatie jou als deelnemer heeft opgegeven
 • nadat je op één van onze zitdagen langskwam voor een kennismakingsgesprek:
  HUIS VAN DE BRUGGELING
  Een afspraak maak je online of telefonisch via 050 44 80 00

  D’OUDE STOASIE (Venetiëstraat 1) in Zeebrugge.
  Een afspraak maak je telefonisch via 050 32 63 40 of via mail naar vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be

Inschrijven voor activiteiten kan via
Inge Carels: 0478 63 78 09
Bart Hollevoet: 0496 90 50 15
vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be 

Meebrengen

 • Inkomstengegevens (loon, vervangingsinkomen, groeipakket, onderhoudsgeld, spaargelden, …)
 • staving van aangehaalde problemen
 • eventueel een attest van budgetbeheer of collectieve schuldenregeling

Bedrag

Deze activiteiten zijn gratis.
Enkel voor de sportieve lessenreeksen vragen we een kleine bijdrage.

terug naar hoofdpagina

Contactinformatie