Kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf maakt deel uit van een woonzorgcentrum (WZC). De zorgbehoevende senior kan er gebruik maken van alle faciliteiten van het WZC.

Kortverblijf is bedoeld voor iedereen die ouder is dan 65 jaar, ongeacht de zorggraad. Het verblijf biedt tijdelijke opvang aan een senior, wanneer de mantelzorger even niet beschikbaar is.

Kortverblijf kan maximaal 90 dagen per jaar, met een limiet van
60 aaneensluitende dagen. Voor een overzicht of reservatie kijk
je op kortverblijven.be

In de zeven woonzorgcentra van Mintus zijn er telkens vier kamers voor kortverblijf.

In WZC Sint-Pietersmolenwijk zijn er vijf kamers. 

Voorwaarden

  • Je bent ouder dan 65 jaar.
  • Inwoners van Brugge krijgen voorrang.

Procedure

  1. Boek je aanvraag voor kortverblijf in op de website www.kortverblijven.be
  2. Daarna neemt de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum contact op.

Een kortverblijf biedt geen garantie op een aansluitend definitief verblijf.

Meebrengen

  • Je identiteitskaart.
  • Een ingevulde Katz-schaal (in samenwerking met huisarts of ziekenhuis).
  • Kledij en persoonlijk verzorgingsmateriaal voor de duur van het verblijf.

Bedrag

De kostprijs is dezelfde als de dagprijs van een woonzorgcentrum. Je betaalt een dagprijs van € 63,65 en vanaf 1 september € 63,34.

Sommige ziekenfondsen voorzien een tussenkomst in de dagprijs.

Contactinformatie