Kortverblijf

Een centrum voor kortverblijf maakt deel uit van een woonzorgcentrum (WZC). De zorgbehoevende senior kan er gebruik maken van alle faciliteiten van het WZC.

Kortverblijf is bedoeld voor iedereen die ouder is dan 65 jaar, ongeacht de zorggraad. Het verblijf biedt ook tijdelijke opvang aan een senior, wanneer de mantelzorger even niet beschikbaar is.

Kortverblijf kan maximaal 90 dagen per jaar, met een limiet van
60 aaneensluitende dagen. Voor een overzicht of reservatie kijk
je op www.kortverblijven.be

In de zeven woonzorgcentra van Mintus zijn er telkens vier kamers voor kortverblijf. In WZC Sint-Pietersmolenwijk zijn er vijf kamers. 

Voorwaarden

  • je bent ouder dan 65 jaar
  • inwoners van Brugge krijgen voorrang

Procedure

Aanvragen voor kortverblijf verlopen via een maatschappelijk werker van Mintus:


T 050 32 70 00
zorgverlening@mintus.be

Via de website www.kortverblijven.be kun je zelf een aanvraag voor een bepaalde periode doen.

Een kortverblijf biedt geen garantie op een aansluitend definitief verblijf.

Meebrengen

  • je identiteitskaart
  • een ingevulde Katz-schaal (in samenwerking met huisarts of ziekenhuis)
  • medicatie, kledij en persoonlijk verzorgingsmateriaal voor de duur van het verblijf

Bedrag

De kostprijs is dezelfde als de dagprijs van een woonzorgcentrum. Je betaalt standaard € 63,65

Sommige ziekenfondsen voorzien een tussenkomst in de dagprijs.

Contactinformatie