Vlaamse huursubsidie en huurpremie

De Vlaamse huursubsidie is een tegemoetkoming in de huurprijs voor personen die verhuizen naar een geschikte huurwoning.

Een huurpremie is een premie die je kan aanvragen als je reeds 4 jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning. 

Voorwaarden

Vlaamse huursubsidie:

> Je verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte woning
of
je verhuist van een woning die onaangepast is aan jouw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning
of
je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor
of
je was dakloos en verhuist naar een geschikte woning.

​> Je bezit geen eigen woning.
> Jouw gezin heeft een inkomen van maximaal 18.240 vermeerderd met 1.630 euro per persoon ten laste. 

> De huurprijs van de huurwoning op het grondgebied Brugge bedraagt maximaal 671 euro vermeerderd met 76,25 euro per persoon ten laste tot en met de vierde.

> Ingeschreven zijn bij één van de sociale bouwmaatschappijen, Vivendo en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Hiervoor kan je terecht in het Woonloket.

Vlaamse huurpremie:

> Je huurt een woning dat conform is als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse gewest.

> De huurprijs van die woning mag niet hoger zijn dan 671 euro voor het grondgebied Brugge, plus 76,25 euro per persoon ten laste.

> Je staat al minstens 4 jaar ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning van Vivendo of de Brugse Maatschappij voor Huisvesting.

> Jouw gezin heeft een gezamenlijk jaarinkomen dat niet hoger is dan 18.240 euro, vermeerderd met 1.630 euro per persoon ten laste.

Procedure

Maak een afspraak.

 

Meebrengen

Vlaamse huursubsidie:

> een kopie van het huurcontract van de nieuwe woning waarvoor je de huursubsidie vraagt
> elektronische identiteitskaart + pincode

Indien van toepassing:
> een bewijs van de ontvangen installatiepremie van het OCMW Brugge
> attest van persoon met een ernstige handicap van minstens 66%
> bewijs van ontvangen kinderbijslag voor meerderjarige kinderen

Vlaamse huurpremie:

> het aanvraagformulier van de Vlaamse huurpremie die je per post het ontvangt van Wonen Vlaanderen
> jouw huurcontract
> elektronische identiteitskaart + pincode

Deel deze pagina

Contactinformatie