Vlaamse huursubsidie en huurpremie

De Vlaamse huursubsidie is een tegemoetkoming in de huurprijs voor personen die verhuizen naar een geschikte huurwoning.

Een huurpremie is een premie die je kan aanvragen als je reeds 4 jaar onafgebroken op de wachtlijst staat voor een sociale woning. 

Voorwaarden

Vlaamse huursubsidie:

> Je verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte woning
of
je verhuist van een woning die onaangepast is aan jouw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning
of
je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor
of
je was dakloos en verhuist naar een geschikte woning.

​> Je bezit geen eigen woning.

> Een inkomen van maximaal: 
- alleenstaande 25.317 euro 
- alleenstaande persoon met een handicap 27.438 euro 
- alle andere gevallen 37.974 euro,plus 2.123 euro per persoon ten laste

> De huurprijs van de huurwoning op het grondgebied Brugge bedraagt maximaal:
- alleenstaande: 673,12 euro 
- 1 persoon ten laste: 807,75 euro
- 2 personen ten laste: 942,38 euro
- 3 personen ten laste: 1009,68 euro
- 4 of meer personen ten laste: 1009,68 euro

> mogelijks dien je ingeschreven te zijn bij de sociale bouwmaatschappij(en) in de gemeente waar u gaat wonen. Je hebt hiervoor 9 maanden de tijd. Je kan hiervoor een afspraak maken in het Woonloket

Vlaamse huurpremie:

> Je huurt een woning dat conform is als hoofdverblijfplaats in het Vlaamse gewest.

> Een inkomen van maximaal: 
- alleenstaande 25.317 euro 
- alleenstaande persoon met een handicap 27.438 euro 
- alle andere gevallen 37.974 euro,plus 2.123 euro per persoon ten laste

> Je staat al minstens 4 jaar onafgebroken ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning van Vivendo of de Brugse Maatschappij voor Huisvesting.

> De huurprijs van de huurwoning op het grondgebied Brugge bedraagt maximaal:
- alleenstaande: 538,50 euro 
- 1 persoon ten laste: 646,20 euro
- 2 personen ten laste: 753,90 euro
- 3 personen of meer ten laste: 807,75 euro

Procedure

Maak bij voorkeur telefonisch een afspraak.

 

Meebrengen

Vlaamse huursubsidie:

> een kopie van het huurcontract van de nieuwe woning waarvoor je de huursubsidie vraagt
> elektronische identiteitskaart + pincode

Indien van toepassing:
> een bewijs van de ontvangen installatiepremie van het OCMW Brugge
> attest van persoon met een ernstige handicap van minstens 66%
> bewijs van ontvangen kinderbijslag voor meerderjarige kinderen

Vlaamse huurpremie:

> het aanvraagformulier van de Vlaamse huurpremie die je per post het ontvangt van Wonen Vlaanderen
> jouw huurcontract
> elektronische identiteitskaart + pincode

Contactinformatie