Equivalent leefloon (RMH)

Equivalent leefloon - Recht op Maatschappelijke Hulpverlening

Een financiële steun aan het tarief van het leefloon (equivalent) voor mensen die over geen over onvoldoene bestaansmiddelen beschikken, maar geen recht hebben op leefloon. Het bedrag is gelijk aan het bedrag leefloon en is afhankelijk van de gezinssituatie.

Bedrag

> je gewoonlijke en werkelijke verblijfplaats in België hebben
> meerderjarig zijn of als minderjarige hiermee gelijk gesteld zijn
> een wettig verblijfsstatuut hebben
> onvoldoende bestaansmiddelen hebben
> werkbereid zijn, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheidsredenen of billijkheidsredenen
> alle rechten uitgeput hebben op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld

Voor wie / voorwaarden

De aanvraag dient te gebeuren bij de Dienst Intake van het OCMW Brugge.

Procedure

> identiteitskaart of documenten inzake verblijfsvergunning
> informatie omtrent de effectieve verblijfplaats
> informatie omtrent eventuele inkomsten of rechten op inkomsten

Verwante producten

Het bedrag wordt bepaald op basis van de gezinssituatie, en er bestaan 3 categorieën:
> samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont word je beschouwd als samenwonende - dit hoeft niet noodzakelijk jouw partner te zijn;
> alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd   als alleenstaande;
> persoon met gezinslast: wanneer je minstens 1 minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als persoon met gezinslast.

Er wordt rekening gehouden met eventuele bestaande inkomsten.
Het tarief leefloon bedraagt (vanaf 1 juni 2017):
> samenwonende: 595,13 euro per maand;
> alleenstaande: 892,70 euro per maand;
> persoon met gezinslast: 1.190,27 euro per maand (Vanaf 01/07/2018 stijgt deze categorie met € 40 per maand)

Deel deze pagina

Contactinformatie