Equivalent leefloon (RMH)

Equivalent leefloon - Recht op Maatschappelijke Hulpverlening

Een financiële steun aan het tarief van het leefloon (equivalent) voor mensen die over geen over onvoldoene bestaansmiddelen beschikken, maar geen recht hebben op leefloon. Het bedrag is gelijk aan het bedrag leefloon en is afhankelijk van de gezinssituatie.

Voorwaarden

> je gewoonlijke en werkelijke verblijfplaats in België hebben
> meerderjarig zijn of als minderjarige hiermee gelijk gesteld zijn
> een wettig verblijfsstatuut hebben
> onvoldoende bestaansmiddelen hebben
> werkbereid zijn, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheidsredenen of billijkheidsredenen
> alle rechten uitgeput hebben op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld

Procedure

De aanvraag moet gebeuren bij de Dienst Intake van het OCMW Brugge.

Je kunt elke werkdag terecht in Hoogstraat 9, van 8.30u tot 11.45u. In de namiddag helpen we je op afspraak. Een afspraak maak je telefonisch op 050 32 77 70.

In Zeebrugge kun je ook terecht in DC d'Oude Stoasie. Er is een maatschappelijk werker aanwezig op donderdag van 9u tot 11.30u. Je hoeft er geen afspraak te maken.

DC d'Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
intake@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> identiteitskaart of documenten inzake verblijfsvergunning
> informatie omtrent de effectieve verblijfplaats
> informatie omtrent eventuele inkomsten of rechten op inkomsten

Bedrag

Het bedrag wordt bepaald op basis van de gezinssituatie, en er bestaan 3 categorieën:
> samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont word je beschouwd als samenwonende - dit hoeft niet noodzakelijk jouw partner te zijn;
> alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd   als alleenstaande;
> persoon met gezinslast: wanneer je minstens 1 minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als persoon met gezinslast.

Er wordt rekening gehouden met eventuele bestaande inkomsten.
Het tarief leefloon bedraagt (vanaf 1 januari 2020):
> samenwonende: 626,74 euro per maand;
> alleenstaande: 940,11 euro per maand;
> persoon met gezinslast: 1.270,51 euro per maand

Deel deze pagina

Contactinformatie