Equivalent leefloon (RMH)

Vier personen in overleg2Equivalent leefloon - Recht op Maatschappelijke Hulpverlening

Een financiële steun aan het tarief van het leefloon (equivalent) voor mensen die over onvoldoene bestaansmiddelen beschikken, maar geen recht hebben op leefloon. Het bedrag is gelijk aan het bedrag leefloon en is afhankelijk van de gezinssituatie.

Voorwaarden

 • Je verblijft officieel in België.
 • Je feitelijke verblijfplaats is Brugge.
 • Je bent meerderjarig of hieraan gelijkgesteld.
 • Je hebt een wettig verblijfsstatuut.
 • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen.
 • Je bent werkbereid, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheidsredenen of billijkheidsredenen.
 • Je hebt alle rechten uitgeput op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld.

Procedure

 1. Ben je cliënt dan bel of e-mail je u maatschappelijk werker.
 2. Ben je nieuwe cliënt, kom dan persoonlijk langs in het Eerste onthaal met of zonder afspraak.
 3. Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal.
 4. Op basis van de door jou verstrekte gegevens gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door.
 5. Kan het OCMW Brugge je helpen dan onderzoeken we eerst verder jouw sociale en financiële situatie en bekijken we voor welke steun je in aanmerking komt.

Meebrengen

 • Identiteitskaart en verblijfsvergunning.
 • Informatie over je verblijfplaats.
 • Informatie over je inkomsten of het recht op inkomsten.

Bedrag

 • Het bedrag wordt bepaald op basis van de gezinssituatie, en er bestaan 3 categorieën:
  • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont, dit hoeft niet noodzakelijk jouw partner te zijn (€ 842,12/maand (*)).
  • Alleenstaande: wanneer je alleen woont (€1263,14/maand (*)).
  • Persoon met gezinslast: wanneer je minstens 1 minderjarig kind ten laste hebt (1707,11/maand (*)).

(*)Bedragen vanaf november 2023.
Er wordt rekening gehouden met eventuele bestaande inkomsten.

Contactinformatie