Equivalent leefloon (RMH)

Vier personen in overleg2Equivalent leefloon - Recht op Maatschappelijke Hulpverlening

Een financiële steun aan het tarief van het leefloon (equivalent) voor mensen die over geen over onvoldoene bestaansmiddelen beschikken, maar geen recht hebben op leefloon. Het bedrag is gelijk aan het bedrag leefloon en is afhankelijk van de gezinssituatie.

Voorwaarden

> je gewoonlijke en werkelijke verblijfplaats in België hebben
> meerderjarig zijn of als minderjarige hiermee gelijk gesteld zijn
> een wettig verblijfsstatuut hebben
> onvoldoende bestaansmiddelen hebben
> werkbereid zijn, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheidsredenen of billijkheidsredenen
> alle rechten uitgeput hebben op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld

Procedure

Omwille van de preventiemaatregelen voor Corona COVID-19, wordt het cliëntencontact bij onze dienstverlening beperkt.

Hoogstraat 9 - Huis van de Bruggeling - Ruddershove 4

Voor onze vaste cliënten:

De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan niet door.
Om je veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen vervangen we alle contacten zoveel mogelijk door telefoongesprekken of e-mails.

Heb je een vraag over je dossier? Bel of mail je maatschappelijk werker.

Voor nieuwe cliënten:

Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Je blijft welkom, maar maak eerst een telefonische afspraak:

Huis van de Bruggeling: 050 44 80 00 
Hoogstraat 9: 050 32 77 70

Volg de hygiënevoorschriften in de wachtzaal en hou minimum 1,5 meter afstand van andere personen in de wachtzaal.

We vragen ook om geduld en begrip: er zijn minder medewerkers beschikbaar dan gewoonlijk, maar we doen ons best om je zo snel mogelijk te helpen.

Meebrengen

> identiteitskaart of documenten inzake verblijfsvergunning
> informatie omtrent de effectieve verblijfplaats
> informatie omtrent eventuele inkomsten of rechten op inkomsten

Bedrag

Het bedrag wordt bepaald op basis van de gezinssituatie, en er bestaan 3 categorieën:
> samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont word je beschouwd als samenwonende - dit hoeft niet noodzakelijk jouw partner te zijn;
> alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd   als alleenstaande;
> persoon met gezinslast: wanneer je minstens 1 minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als persoon met gezinslast.

Er wordt rekening gehouden met eventuele bestaande inkomsten.
Het tarief leefloon bedraagt (vanaf 1 januari 2022):
> samenwonende: 714,86 euro per maand;
> alleenstaande: 1072,30 euro per maand;
> persoon met gezinslast: 1449,15 euro per maand

Contactinformatie