Equivalent leefloon (RMH)

Vier personen in overleg2Equivalent leefloon - Recht op Maatschappelijke Hulpverlening

Een financiële steun aan het tarief van het leefloon (equivalent) voor mensen die over geen over onvoldoene bestaansmiddelen beschikken, maar geen recht hebben op leefloon. Het bedrag is gelijk aan het bedrag leefloon en is afhankelijk van de gezinssituatie.

Voorwaarden

> je gewoonlijke en werkelijke verblijfplaats in België hebben
> meerderjarig zijn of als minderjarige hiermee gelijk gesteld zijn
> een wettig verblijfsstatuut hebben
> onvoldoende bestaansmiddelen hebben
> werkbereid zijn, tenzij dit niet mogelijk is wegens gezondheidsredenen of billijkheidsredenen
> alle rechten uitgeput hebben op sociale uitkeringen of onderhoudsgeld

Procedure

Het Eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. Op basis van de door jou verstrekte gegevens gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door. Kan het OCMW Brugge je helpen dan onderzoeken we eerst verder jouw sociale en financiële situatie en bekijken we voor welke steun je in aanmerking komt.

Ben je cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.

Voor nieuwe cliënten:
Zonder afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30u. tot 12.00u. (ten laatste om 11.45u. aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak:T: 050/32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> identiteitskaart of documenten inzake verblijfsvergunning
> informatie omtrent de effectieve verblijfplaats
> informatie omtrent eventuele inkomsten of rechten op inkomsten

Bedrag

Het bedrag wordt bepaald op basis van de gezinssituatie, en er bestaan 3 categorieën:
> samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont word je beschouwd als samenwonende - dit hoeft niet noodzakelijk jouw partner te zijn;
> alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd   als alleenstaande;
> persoon met gezinslast: wanneer je minstens 1 minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als persoon met gezinslast.

Er wordt rekening gehouden met eventuele bestaande inkomsten.
Het tarief leefloon bedraagt (vanaf 1 november 2022):
> samenwonende: 773,80 euro per maand;
> alleenstaande: 1160,70 euro per maand;
> persoon met gezinslast: 1568,62 euro per maand

Contactinformatie