Equivalent leefloon (RMH)

Vier personen in overleg2Het equivalent leefloon / Recht op Maatschappelijke Hulpverlening (RMH) is een financiële steun aan het tarief van het leefloon. Het is bedoeld voor mensen die niet genoeg bestaansmiddelen hebben, maar ook geen recht hebben op leefloon. Het bedrag is gelijk aan het bedrag leefloon en is afhankelijk van de gezinssituatie.

Voorwaarden

 • Je verblijft officieel in België.
 • Je feitelijke verblijfplaats is Brugge.
 • Je bent meerderjarig of gelijkgesteld.
 • Je hebt een wettig verblijfsstatuut.
 • Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen.
 • Je bent bereid om te werken, tenzij dat niet dan door gezondheidsredenen of billijkheidsredenen.
 • Je hebt alle rechten  op sociale uitkeringen of onderhoudsgelduitgeput.

Procedure

 1. Ben je cliënt? Bel of mail je maatschappelijk werker.
 2. Ben je nieuwe cliënt? Kom dan persoonlijk langs in het Eerste onthaal met of zonder afspraak.
 3. Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal.
 4. Op basis van jouw info gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door.
 5. Als je in aanmerking komt voor steun van het OCMW, dan onderzoeken we eerst verder jouw sociale en financiële situatie. We bekijken voor welke steun je in aanmerking komt.

Meebrengen

 • Identiteitskaart en verblijfsvergunning.
 • Informatie over je verblijfplaats.
 • Informatie over je inkomsten of het recht op inkomsten.

Bedrag

 • Het bedrag wordt bepaald op basis van de gezinssituatie. Er bestaan 3 categorieën:
  • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont, dit hoeft niet noodzakelijk jouw partner te zijn (€ 858,97/maand (*)).
  • Alleenstaande: wanneer je alleen woont (€ 1.288,46/maand (*)).
  • Persoon met gezinslast: wanneer je minstens 1 minderjarig kind ten laste hebt (€ 1.741,29 /maand (*)).

(*)Bedragen vanaf mei 2024.
Er wordt rekening gehouden met eventuele bestaande inkomsten.

Contactinformatie