Vrijwilligerswerk doen

Verschillende diensten van het OCMW of de OCMW-verenigingen doen een beroep op vrijwilligers om activiteiten of diensten aan te bieden aan specifieke doelgroepen (senioren, mensen met een zorgbehoefte, mensen in kansarmoede of met mensen met een beperking).

Zo worden vrijwilligers ingezet in volgende diensten:

- Bij de Brugse dienstencentra kan men terecht voor: ontmoeting, ontspanning, vorming en recreatie. Daarnaast verlenen wij informatie, advies en dienstverlening binnen de thuiszorg.

Hoeve Hangerijn is een ontmoetings- en belevingshoeve waar mensen met en zonder beperking samen kunnen (be)leven, werken en ontspannen;

- De vereniging ’t Sas is een samenwerkingsverband tussen het OCMW, de stad Brugge en CAW Regio Noord-West-Vlaanderen. De vereniging richt zich tot personen die in een situatie van kansarmoede leven en biedt een aantal dienstverleningen:

  • crisisopvang en nachtopvang;
  • een inloophuis;
  • een sociale kruidenier.

- Vereniging SPOOR Brugge: het letterwoord SPOOR Brugge, staat voor Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge.  De vereniging wil, in samenwerking met de welzijns- en onderwijssector, haar steentje bijdragen om kinderen en jongeren maximale kansen te geven bij hun ontwikkeling. 

Voorwaarden

> Op zoek zijn naar vrijwilligerswerk.
> Gemotiveerd zijn om een engagement aan te gaan.
> Graag omgaan met mensen (ook mensen met een zorgbehoefte, mensen in kansarmoede of met mensen met een beperking).

Procedure

Vrijwilligerswerk aanvragen:

via de vrijwilligerscentrale: Kraanplein 6, 8000 Brugge, 050 44 82 22, vrijwilligerscentrale@brugge.be

in de verschillende diensten van het OCMW (en OCMW-verenigingen) die werken met vrijwilligers: