Aanvullende financiële hulp - Brugs Menswaardig Inkomen

Het leefloon en de vervangingsinkomens zijn te laag om een menswaardig leven te leiden. OCMW Brugge wil aan personen met een laag inkomen een extra maandelijks bedrag Brugs Menswaardig Inkomen geven bovenop de uitkering.

Als je recht hebt op deze aanvullende financiële hulp, dan wordt het bedrag berekend op basis van je gezinssamenstelling, je maandelijks inkomen en je maandelijkse kosten zoals huur, energiekosten …

Voorwaarden

 • Je bent een Bruggeling met een laag inkomen zijnde een leefloon, een ziekte-uitkering, een invaliditeitsuitkering of een minimumpensioen.
 • Je inkomen is vanaf 01/05/2024:
  • voor een samenwonende niet hoger dan € 1.058,97 per maand;
  • voor een alleenstaande niet hoger dan € 1.488,46 per maand;
  • voor een persoon met gezinslast (minstens één minderjarig kind ten laste) niet hoger dan € 1.941,29 per maand.

 
Bijkomende voorwaarden

 • Je hebt een duurzame verblijfs- en woonsituatie.
 • De rechten op andere uitkeringen zijn uitgeput.
 • Er is transparantie over alle inkomsten van alle gezinsleden (ook rond eigendom en kapitaal).
 • Er is werkwilligheid of billijkheidsreden is van toepassing en meewerken aan de daling van uitgaven.

Procedure

 1. Heb je een ziekte-uitkering of een invaliditeitsuitkering, doe je aanvraag bij het Eerste onthaal OCMW Brugge, Hoogstraat 9 te 8000 Brugge.
 2. Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal.
 3. De maatschappelijk werker bekijkt de sociale en financiële situatie en bepaalt daarna voor welke steun je in aanmerking komt. Indien OCMW Brugge niet kan helpen, word je soms doorverwezen naar een andere dienst.

Ben je cliënt

 1. Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
 2. De zitdagen gaan door op afspraak.

Nieuwe cliënten zijn welkom in Hoogstraat 9

Zitdag Zeebrugge

 • Elke donderdag van 9.00 tot 11.30 uur (zonder afspraak)
 • Heb je een minimumpensioen, doe dan je aanvraag bij de dienst Zorgverlening Mintus.
 • Of maak een afspraak op het algemeen telefoonnummer: 050 32 63 26 of zorgverlening@mintus.be

Meebrengen

 • Documenten inzake identiteit en verblijfsvergunningen
 • Info inkomsten (leefloon, loon, uitkeringen, groeipakket, alimentatie, studietoelage hoger onderwijs, huursubsidie, huurpremie …)
 • Rekeninguittreksels laatste drie maanden
 • Ondertekende huurovereenkomst
 • Hypothecaire lening – info eigendom (bewijs onroerende voorheffing)
 • Factuur nutsvoorzieningen: elektriciteit, gas, ev. info opladingen budgetmeter, water, ook mazout/ flessengas/ hout is mogelijk.
 • Info betaald lopend onderhoudsgeld
 • Onderwijskosten (enkel voor alleenstaande studenten)

Bedrag

Als je recht hebt op aanvullende financiële hulp, dan wordt dit bedrag berekend op basis van je gezinssamenstelling, je maandelijks inkomen en je maandelijkse kosten zoals huur, energiekosten …

Contactinformatie