Aanvullende financiële hulp - Brugs Menswaardig Inkomen

Het leefloon en de vervangingsinkomens zijn te laag om een menswaardig leven te leiden. OCMW Brugge wil aan personen met een laag inkomen een extra maandelijks bedrag Brugs Menswaardig Inkomen geven bovenop de uitkering.

Dit mogelijks recht op aanvullende financiële hulp wordt berekend op basis van je gezinssamenstelling, je maandelijks inkomen en je maandelijkse kosten zoals huur, energiekosten,…

Voorwaarden

Bruggelingen met een laag inkomen zijnde een leefloon, een ziekte-uitkering, een invaliditeitsuitkering of een minimumpensioen.

Je inkomen is:

 • voor een samenwonende niet hoger dan € 914,86 per maand,
 • voor een alleenstaande niet hoger dan € 1.272,30 per maand en
 • voor een persoon met gezinslast (minstens één minderjarig kind ten laste) niet hoger dan € 1.649,15 per maand.

 Bijkomende voorwaarden:

 • een duurzame verblijfs- en woonsituatie
 • de rechten op andere uitkeringen zijn uitgeput
 • er is transparantie over alle inkomsten van alle gezinsleden (ook rond eigendom en kapitaal)
 • er is werkwilligheid of billijkheidsreden is van toepassing en meewerken aan de daling van uitgaven 

Procedure

Heb je een ziekte-uitkering of een invaliditeitsuitkering, doe je aanvraag bij het Eerste onthaal OCMW Brugge, Hoogstraat 9 te 8000 Brugge.

Maak een afspraak op het algemeen telefoonnummer: 050/32.77.70 of via e-mailadres: eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Heb je een minimumpensioen, doe dan je aanvraag bij de dienst Zorgverlening Mintus.

Maak een afspraak op het algemeen telefoonnummer: 050/32.63.26 of via e-mailadres: zorgverlening@mintus.be

Het eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is onze dienstverlening aangepast.

 Hoogstraat 9

 • Voor onze vaste cliënten: Heb je een vraag over je dossier? Bel of e-mail je maatschappelijk werker. De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan terug door, weliswaar op afspraak.
 • Voor nieuwe cliënten: Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Contacteer ons op het algemeen telefoonnummer van de Hoogstraat 9: 050 32 77 70. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30u. tot 12.00u. Of stuur je hulpvraag door naar volgend e-mailadres: eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Het Eerste onthaal is beperkt toegankelijk voor bezoekers en enkel op afspraak, zowel in de voor- als in de namiddag. De gesprekken kunnen ook doorgaan per telefoon of per e-mail.

We vragen je bij een afspraak hierop te letten:

 • Houd 1,5 meter afstand aan het onthaal
 • Kom alleen naar je afspraak (tenzij je begeleiding nodig hebt)
 • Wees stipt op de afspraak
 • Draag een mondmasker of sjaal die je mond en neus volledig bedekken

Wij zorgen voor afscherming en grondige ontsmetting in de spreeklokalen. Bedankt voor je medewerking!

Meebrengen

 • documenten inzake identiteit en verblijfsvergunningen
 • info inkomsten (leefloon, loon, uitkeringen, groeipakket, alimentatie,      studietoelage hoger onderwijs, huursubsidie, huurpremie,…)
 • rekeninguittreksels laatste drie maanden
 • ondertekende huurovereenkomst
 • hypothecaire lening – info eigendom (bewijs onroerende voorheffing)
 • factuur nutsvoorzieningen: elektriciteit, gas, ev. info opladingen budgetmeter, water, ook mazout/ flessengas/ hout is mogelijk
 • info betaald lopend onderhoudsgeld
 • onderwijskosten (enkel voor alleenstaande studenten)

 

Bedrag

Dit mogelijks recht op aanvullende financiële hulp wordt berekend op basis van je gezinssamenstelling, je maandelijks inkomen en je maandelijkse kosten zoals huur, energiekosten,…

Contactinformatie