Werken bij Vereniging WOK

De vereniging WOK is een sociaal tewerkstellingsinitiatief in het kader van arbeidszorg en lokale diensteneconomie.  Ons doel is mensen op een duurzame manier kansen bieden op zinvol werk.  Met onze energiesnoeiers of via de atelier- en tuinwerking bieden wij arbeid op maat.

Voorwaarden

Personen die niet of voorlopig niet meer op de gewone arbeidsmarkt terechtkunnen.  

- uitkeringsgerechtigd zijn

- externe begeleiding aanwezig

Procedure

Doorverwijzing van een kandidaatmedewerker kan enkel via een begeleidende doorverwijzende dienst zoals bv.  GTB, Covias, OCMW,...

Contactinformatie