Uitputten rechten senioren

We onderzoeken of je recht hebt op een tegemoetkoming of uitkering, zoals:

 • een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
 • een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
 • een mantelzorgpremie van Stad Brugge
 • een pensioen en/of inkomensgarantie voor ouderen

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een financiële ondersteuning voor zwaar zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden of in een erkend woonzorgcentrum, psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven. We helpen je bij het indienen van de aanvraag.  Ook je ziekenfonds kan hierbij helpen.

Ook voor de pensioen- en inkomensgarantie voor ouderen kunnen we je op weg helpen, in samenwerking met de Federale Pensioendienst.

Voorwaarden

> je woont in Brugge
> je bent 65 jaar of ouder

Voorwaarden zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:

 • je bent zorgbehoevend
 • je bent gedomicilieerd en verblijft in België
 • je financiële middelen zijn beperkt

Als niet-Belg kan je onder bepaalde voorwaarden ook een tegemoetkoming krijgen.

Procedure

 1. Neem contact op met een maatschappelijk werker van de dienst thuiszorg van Mintus, tijdens de zitdag in één van onze buurtcentra of in het Huis van de Bruggeling
 2. We bekijken of je voldoet aan de inkomensvoorwaarden en voldoende zorgbehoevend bent.
 3. We helpen je bij het indienen van de aanvraag voor het zorgbudget.
 4. De Vlaamse Sociale Bescherming volgt je dossier op en bezorgt je hun beslissing.
 5. Je kunt nu gebruik maken van de premies waarop je recht hebt.

Meebrengen

 • je e-ID
 • contactgegevens: telefoonnummer, gsm, e-mail
 • contactgegevens van je huisarts

Bedrag

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood hangt in de eerste plaats af van je zelfredzaamheid. Het precieze bedrag wordt bepaald door het (gemeenschappelijk) belastbaar inkomen.

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bedraagt 140 euro per maand sinds 1 januari 2024.