Uitputten rechten senioren

We onderzoeken of je recht hebt op een tegemoetkoming of uitkering, zoals:

> een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
> een pensioen en/of inkomensgarantie voor ouderen
> de Vlaamse zorgverzekering

Voorwaarden

> je woont in Brugge
> je bent 65 jaar of ouder

Voorwaarden zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:

> je hebt een erkende handicap
> je behaalt minstens 7 punten op de schaal van zelfredzaamheid 
> je bent ingeschreven in het bevolkingsregister van de stad
> je bent gedomicilieerd in België en verblijft er
> als niet-Belg kan je onder bepaalde voorwaarden ook een tegemoetkoming krijgen

Procedure

Neem contact op met een maatschappelijk werker van de dienst zorgverlening van OCMW Brugge. Dat kan tijdens de zitdag in één van onze buurtcentra, in het Huis van de Bruggeling en/of in de woonzorgcentra.

Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kan je pas vanaf 65 jaar aanvragen. Je moet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Er wordt onderzocht hoe je handicap dagelijkse activiteiten beïnvloedt en welke problemen je daarbij ondervindt. We helpen je bij het indienen van de aanvraag voor het zorgbudget. De rest verloopt via de Vlaamse overheid. 

De Vlaamse zorgverzekering geeft financiële steun aan zwaar zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden of in een erkend woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven. We helpen je bij het indienen van de aanvraag. De rest verloopt via de Vlaamse overheid. 

Ook voor de pensioen- en inkomensgarantie voor ouderen helpen we je op weg. We dienen de aanvraag in, de rest verloopt via de Federale Pensioendienst.

Meebrengen

> je e-ID
> andere contactgegevens: telefoonnummer, gsm, e-mail
> contactgegevens van je huisarts

Bedrag

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood hangt in de eerste plaats af van je zelfredzaamheid. Het precieze bedrag wordt bepaald door het (gemeenschappelijk) belastbaar inkomen.

De uitkering van de Vlaamse zorgverzekering bedraagt 130 euro per maand.