Sociale huisvesting - info en inschrijving

Heb je vragen rond sociale huisvesting?
Wil je je inschrijven bij de sociale bouwmaatschappijen van Brugge, Vivendo en de Brugse Maatschappij voor Huisvesting?
Wil je een afspraak bij de vereniging SVK Brugge of SVK Sovekans?

We helpen en adviseren je waar nodig.

Voorwaarden

Leeftijd
Je moet meerderjarig zijn.

Domicilie

 • Je dient een domicilieadres of een referentie adres te hebben.
 • Een sociale woning kan in Brugge aan een iemand worden toegewezen als die in de laatste 5 jaar minstens 3 jaar in Brugge gedomicilieerd is. 
 • Een woning van een SVK kan aan iemand worden toegewezen als die in de laatste 5 jaar minstens 1 dag in Brugge gedomicilieerd is.

Inkomen
Je netto belastbaar inkomen van 2016 was gelijk aan of lager dan (de bedragen zijn geïndexeerd naar 2019) : 

 • 24.852 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste;
 • 26.934 euro voor een alleenstaande met een handicap;
 • 37.276 euro, vermeerderd met 2.084 euro per persoon ten laste, voor anderen.

Indien het inkomen van 2016 het toegelaten maximum overschrijdt, maar het huidig inkomen voldoet aan de voorwaarden, breng dan je inkomstenstroken van de laatste drie maanden mee.

Eigendom
Je hebt alleen of samen met je gezinsleden géén woning of stuk bouwgrond in volle of gedeeltelijke eigendom of in vruchtgebruik in binnen- of buitenland.

Jij en je gezinsleden zijn geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin jij of een van je gezinsleden een woning of een stuk grond om een woning op te bouwen, hebben ingebracht.

Uitzonderingen: jij hebt of een gezinslid heeft wel een eigen woning maar

 • de woning ligt in het Vlaamse Gewest binnen de grenzen van een vastgesteld onteigeningsplan en wordt bewoond door de persoon die zich kandidaat wil stellen;
 • de woning in het Vlaamse Gewest is maximaal 2 maanden voor de inschrijving onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en de ontruiming hiervan is noodzakelijk en werd bewoond op datum van onbewoonbaar of ongeschikt verklaring door de persoon die zich kandidaat wil stellen;
 • de woning in het Vlaamse Gewest is onaangepast en wordt bewoond door een persoon met een fysieke handicap die zich kandidaat wil stellen;
 • de woning wordt bewoond door een persoon met een handicap en is ingeschreven voor een ADL-woning, vermeld in artikel 1,8° van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken;
 • de woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is;
 • de woning wordt bewoond door de persoon die zich wil inschrijven, en die heeft het beheer over zijn woning verloren ten gevolge van een faillietverklaring met toepassing van artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Taal
Jij en je gezinsleden voldoen aan de taalkennisvereiste ten laatste na 1 jaar sociaal huren.
Je moet bereid te zijn het inburgeringstraject te volgen overeenkomstig het Inburgeringsdecreet als jij en je gezinsleden verplichte inburgeraars zijn.

Registratie
Je dient ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Procedure

Maak een afspraak.

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart + pincode
> een kopie van de identiteitskaart van alle inwonende gezinsleden
> een kopie van je aanslagbiljet van de belastingen (inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017)

Indien van toepassing
> attest meer dan 66% invaliditeit
> vonnis/bewijs opstart echtscheiding, uittreksel stopzetting wettelijke samenwoonst
> vonnis/bewijs  bezoekrecht of co-ouderschap kinderen
> inburgeringsattest en bewijs volgen van Nederlandse lessen (indien je Belg bent en niet in België geboren of indien je geen EU-burger bent)

Deel deze pagina

Contactinformatie