Voorschot op sociale uitkering

Het OCMW heeft de mogelijkheid om tijdelijk een voorlopige betaling te verstrekken voor een sociale uitkering of andere rechten (zoals werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, enz.).
Op deze manier heb je een inkomen in afwachting van de afronding van het onderzoek naar je recht op andere inkomsten. De bedragen van deze voorlopige betalingen komen overeen met de grensbedragen van het leefloon, afhankelijk van je gezinssituatie. 

Voorwaarden

> Beantwoorden aan de voorwaarden van het leefloon of het equivalent leefloon.
> Alle stappen zetten om de uitkeringen effectief zo snel mogelijk te verkrijgen.
> Bereid zijn een voorschotformulier te ondertekenen waardoor het OCMW Brugge de verleende voorschotten rechtstreeks terug kan vorderen van de uitkeringsinstelling.

Procedure

 

Het Eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

  1. Aanmelden met jouw identiteitskaart bij Hoogstraat 9, 8000 Brugge. 
  2. Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. 
  3. De maatschappelijk werker bekijkt de sociale en financiële situatie en bepaalt daarna voor welke steun je in aanmerking komt. Indien OCMW Brugge niet kan helpen, dan word je soms doorverwezen naar een andere dienst.

Ben je cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.

Voor nieuwe cliënten:
Zonder afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30u. tot 12.00u. (ten laatste om 11.45u. aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak:T: 050/32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> identiteitspapieren
> indien van toepassing: verblijfsvergunningen
> overzicht van je inkomsten van de laatste 3 maanden
> informatie omtrent de stand van de aanvraag sociale uitkering

Uitzonderingen

Het bedrag waarop je recht hebt wordt bepaald op basis van je familiale situatie en rekening houdend met reeds bestaande inkomsten.

Contactinformatie