Voorschot op sociale uitkering

Het OCMW kan tijdelijk een voorschot geven op een sociale uitkering of andere rechten (werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, ...).

Op die manier heb je een inkomen in afwachting dat het onderzoek naar je rechten op andere inkomsten kan afgewerkt worden.

De bedragen van de voorschotten zijn gelijklopend met de grensbedragen van het leefloon, afhankelijk van de gezinssituatie.

Voorwaarden

> Beantwoorden aan de voorwaarden van het leefloon of het equivalent leefloon.
> Alle stappen zetten om de uitkeringen effectief zo snel mogelijk te verkrijgen.
> Bereid zijn een voorschotformulier te ondertekenen waardoor het OCMW Brugge de verleende voorschotten rechtstreeks terug kan vorderen van de uitkeringsinstelling.

Procedure

 

Het Eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. Op basis van de door jou verstrekte gegevens gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door. Kan het OCMW Brugge je helpen dan onderzoeken we eerst verder jouw sociale en financiële situatie en bekijken we voor welke steun je in aanmerking komt.

Ben je cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.

Voor nieuwe cliënten:
Zonder afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30u. tot 12.00u. (ten laatste om 11.45u. aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak:T: 050/32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> identiteitspapieren
> indien van toepassing: verblijfsvergunningen
> overzicht van je inkomsten van de laatste 3 maanden
> informatie omtrent de stand van de aanvraag sociale uitkering

Uitzonderingen

Het bedrag waarop je recht hebt wordt bepaald op basis van je familiale situatie en rekening houdend met reeds bestaande inkomsten.

Contactinformatie