Voorschot op sociale uitkering

Het OCMW kan tijdelijk een voorschot geven op een sociale uitkering of andere rechten (werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, ...).

Op die manier heb je een inkomen in afwachting dat het onderzoek naar je rechten op andere inkomsten kan afgewerkt worden.

De bedragen van de voorschotten zijn gelijklopend met de grensbedragen van het leefloon, afhankelijk van de gezinssituatie.

Voorwaarden

> Beantwoorden aan de voorwaarden van het leefloon of het equivalent leefloon.
> Alle stappen zetten om de uitkeringen effectief zo snel mogelijk te verkrijgen.
> Bereid zijn een voorschotformulier te ondertekenen waardoor het OCMW Brugge de verleende voorschotten rechtstreeks terug kan vorderen van de uitkeringsinstelling.

Procedure

Je aanvraag moet gebeuren via de dienst intake van OCMW Brugge.

Je kunt elke werkdag terecht in Hoogstraat 9, van 8.30u tot 11.45u. In de namiddag helpen we je op afspraak. Een afspraak maak je telefonisch op 050 32 77 70.

In Zeebrugge kun je ook terecht in DC d'Oude Stoasie. Er is een maatschappelijk werker aanwezig op donderdag van 9u tot 11.30u. Je hoeft er geen afspraak te maken.

DC d'Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
intake@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> identiteitspapieren
> indien van toepassing: verblijfsvergunningen
> overzicht van je inkomsten van de laatste 3 maanden
> informatie omtrent de stand van de aanvraag sociale uitkering

Uitzonderingen

Het bedrag waarop je recht hebt wordt bepaald op basis van je familiale situatie en rekening houdend met reeds bestaande inkomsten.

Deel deze pagina

Contactinformatie