Voorschot op sociale uitkering

Het OCMW kan tijdelijk een voorschot geven op een sociale uitkering of andere rechten (werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, ...).

Op die manier heb je een inkomen in afwachting dat het onderzoek naar je rechten op andere inkomsten kan afgewerkt worden.

De bedragen van de voorschotten zijn gelijklopend met de grensbedragen van het leefloon, afhankelijk van de gezinssituatie.

Voorwaarden

> Beantwoorden aan de voorwaarden van het leefloon of het equivalent leefloon.
> Alle stappen zetten om de uitkeringen effectief zo snel mogelijk te verkrijgen.
> Bereid zijn een voorschotformulier te ondertekenen waardoor het OCMW Brugge de verleende voorschotten rechtstreeks terug kan vorderen van de uitkeringsinstelling.

Procedure

 

Het eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is onze dienstverlening aangepast.

Hoogstraat 9

Voor onze vaste cliënten: Heb je een vraag over je dossier? Bel of e-mail je maatschappelijk werker. De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan terug door, weliswaar op afspraak.

Voor nieuwe cliënten: Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Contacteer ons op het algemeen telefoonnummer van de Hoogstraat 9: 050 32 77 70. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30u. tot 12.00u. Of stuur je hulpvraag door naar volgend e-mailadres: eerste.onthaal@ocmw-brugge.be.

Het Eerste onthaal is beperkt toegankelijk voor bezoekers en enkel op afspraak, zowel in de voor- als in de namiddag. De gesprekken kunnen ook doorgaan per telefoon of per e-mail.

We vragen je bij een afspraak hierop te letten:

  • Houd 1,5 meter afstand aan het onthaal
  • Kom alleen naar je afspraak (tenzij je begeleiding nodig hebt)
  • Wees stipt op de afspraak
  • Draag een mondmasker of sjaal die je mond en neus volledig bedekken

Wij zorgen voor afscherming en grondige ontsmetting in de spreeklokalen. Bedankt voor je medewerking!

Meebrengen

> identiteitspapieren
> indien van toepassing: verblijfsvergunningen
> overzicht van je inkomsten van de laatste 3 maanden
> informatie omtrent de stand van de aanvraag sociale uitkering

Uitzonderingen

Het bedrag waarop je recht hebt wordt bepaald op basis van je familiale situatie en rekening houdend met reeds bestaande inkomsten.

Contactinformatie