Voorschot op sociale uitkering

Wanneer je een aanvraag doet tot het verkrijgen van leefloon of financiële hulp, en daarbij mogelijks ook recht hebt op een sociale uitkering of andere rechten (werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, ...), kan het OCMW tijdelijk leefloon of financiële hulp toekennen in voorschot op de sociale uitkering of andere rechten.

Op die manier heb je een inkomen in afwachting dat het onderzoek naar je rechten op andere inkomsten kan afgewerkt worden.

De bedragen van de voorschotten zijn gelijklopend met de grensbedragen van het leefloon, afhankelijk van de gezinssituatie.

Bedrag

> Beantwoorden aan de voorwaarden van het leefloon of het equivalent leefloon.
> Alle stappen zetten om de uitkeringen effectief zo snel mogelijk te verkrijgen.
> Bereid zijn een voorschotformulier te ondertekenen waardoor het OCMW Brugge de verleende voorschotten rechtstreeks terug kan vorderen van de uitkeringsinstelling.

Procedure

> identiteitspapieren
> indien van toepassing: verblijfsvergunningen
> overzicht van je inkomsten
> informatie omtrent de stand van de aanvraag sociale uitkering

Uitzonderingen en FAQ's

Het bedrag waarop je recht hebt wordt bepaald op basis van je familiale situatie en rekening houdend met reeds bestaande inkomsten.

Deel deze pagina

Contactinformatie