Aanvraag FOD Sociale Zaken Personen met een Handicap

De aanvragen van de Federale Overheid gebeuren vanaf 1 juli 2016 via de digitale weg. Dit wil zeggen dat wij aan het loket geen papieren meer afprinten om mee te geven met jou. Meer info over de verschillende soorten aanvragen kan je hieronder terugvinden. 

Hiervoor kun je:

  • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Het gaat hier heel in het bijzonder om volgende aanvragen:

Integratietegemoetkoming (IT)

De integratietegemoetkoming wordt toegekend aan een persoon met een beperking die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid bijkomende kosten te dragen heeft.

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan een persoon met een beperking van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd. Het gaat om een vermindering tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

Het zorgbudget wordt toegekend aan de persoon met een beperking van 65 jaar of ouder die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid, bijkomende kosten te dragen heeft. Deze tegemoetkoming geldt evenzeer voor ouderen vanaf 65 jaar met een tijdelijk of permanent mobiliteitsprobleem die bijkomende kosten te dragen hebben.

Parkeerkaarten voor personen met een beperking

Personen met een beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen, hebben recht op een voorbehouden parkeerkaart. Deze kunnen aangevraagd worden bij dienst Welzijn. Meer info hierover kan je hier terugvinden. 

Hoe een aanvraag starten? 

Je kan de aanvraag zelf digitaal in orde brengen (eventueel met hulp van familie, vrienden of kennis). Ook maatschappelijk werkers kunnen je verder op weg zetten.

Indien je deze mogelijkheden niet hebt, kan je terecht bij de Dienst Zorgverlening. Afspraak maken is in het Huis van de Bruggeling op het nummer 050 44 8000.

Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal Personen met een Handicap. Maak hiervoor een afspraak via het contactformulier op www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis nummer 0800 987 99. Het gratis nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur.

Je kan ook terecht op een zitdag van de Directie-generaal Personen met een handicap in het Huis van de Bruggeling. Deze zitdag gaat door elke eerste en derde vrijdag van de maand van 10.30 tot 12 uur. 

Voorwaarden

De Dienst Zorverlening kan je helpen met de aanvraag indien niemand anders je kan helpen. Let wel, dit zijn geen producten van Stad Brugge, maar de Stad helpt je wel bij de aanvraag ervan.

Procedure

 Maak een afspraak in het loket. 

Meebrengen

  • elektronische identiteitskaart van de aanvrager
  • naam en adres behandelende arts of specialist
  • bankrekeningnummer van de aanvrager / gevolmachtigde
  • overzicht inkomsten van de aanvrager
  • overzicht inkomsten van de partner (= persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres)
  • een klevertje van het ziekenfonds van de aanvrager
  • een klevertje van het ziekenfonds van de partner (= persoon gedomicilieerd op hetzelfde adres)

Contactinformatie