Thuisopvang zieke kinderen

Is je kind ziek? Dan kun je terecht bij de dienst Thuisopvang voor zieke kinderen van De Blauwe Lelie. Een medewerker komt thuis voor je kind zorgen.

Voorwaarden

De opvang is er voor kinderen jonger dan 12 jaar van wie:

• de ouders gedomicilieerd zijn in Brugge
• één of beide ouders kinderbijslag ontvangen via de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers.

Procedure

Bel 050 32 71 80 en laat je naam, je telefoonnummer en de naam van je kinderbijslagfonds na. De teambegeleider neemt zo snel mogelijk contact me je op.

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart met pincode
> doktersattest

Bedrag

De dagprijs is het bedrag op het attest inkomenstarief, verhoogd met 20% (remgeld). Voor opvang van een tweede ziek kind krijg je korting.

Het attest inkomenstarief vraag je aan via mijnkindengezin.be

Contactinformatie