Archief en Erfgoed

Het OCMW-archief Brugge: acht eeuwen armenzorg

Zorg voor je buur, de stads- of plattelandsbewoner, bestaat al eeuwen. Ook in Brugge.

De neerslag van meer dan acht eeuwen armenzorg vind je in het rijke OCMW-archief terug. Door zijn volledigheid is het een belangrijk archief. Ook het kunstpatrimonium van de meeste Brugse zorginstellingen is voor een belangrijk deel bewaard en nog in zijn historische context te bewonderen in het Sint-Janshospitaal (Memlingmuseum), in het museum en de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie en de godshuiskapel Onze-Lieve-Vrouw van Blindekens. 

Het Oud Archief (1188-1796) Het Sint-Janshospitaal / het Heilige Geesthuis / de Magdalenaleprozerie / de akkerzieken / het rasphuis / Sint-Juliaan / Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie / de godshuizen / de armentafels / de Jointe of Algemene Armenkamer / het begijnhof De Wijngaard.

Het Modern Archief (1796 – 1950) De Commissie van Burgerlijke Godshuizen van Brugge / Het Bureel van Weldadigheid van Brugge en deelgemeenten / de Commissie van Openbare Onderstand van Brugge en deelgemeenten.

Het Hedendaags Archief (na 1950) De Commissie van Openbare Onderstand van Brugge en deelgemeenten / het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

Het OCMW-archief is een bron voor de sociale en economische geschiedenis: de armenzorg van Brugge. Ook op gebied van bosbeheer, landbouwuitbatingen in Vlaanderen doorheen de eeuwen, hospitaalgeschiedenis, architectuur, kunstproductie en museumuitbating biedt het OCMW-archief heel wat informatie.

Ook de genealoog? Als genealoog zoek je misschien een familielid dat pachter was van een hoeve van Sint-Jan? Een godshuisbewoner in de 19de eeuw? Een weeskind? Misschien is het verhaal achter de naam in het OCMW-archief terug te vinden.

We helpen je graag op weg met je onderzoek.

Procedure

De leeszaal van het OCMW Archief en Erfgoed is vrij en kosteloos toegankelijk voor het publiek, na afspraak. Elke bezoeker legitimeert zich met zijn/haar identiteitskaart, en dient zich te houden aan het leeszaalreglement. In het aanwezigheidsregister wordt de naam, doel van het bezoek en onderzoek, opgave van de geraadpleegde stukken en een handtekening ingevuld.

Het archief valt onder de regelgeving van de openbaarheid van een bestuur. De wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het auteursrecht en de naburige rechten is eveneens van toepassing op het archief.

Je vindt ons op de bovenverdieping van Woonzorgcentrum Minnewater.

Deel deze pagina

Contactinformatie