Archief en Erfgoed

 

Het Brugse Stads- en OCMW-archief

Sinds 1 maart 2019 is het OCMW-archief gefusioneerd met het Stadsarchief. Dit betekent dat voortaan het historisch archief van het OCMW en haar rechtsvoorgangers wordt beheerd door het Stadsarchief (link naar www.brugge.be/archief).

Eén archiefdienst met een heel rijke en diverse inhoud

 • Archieven van de stad
  • Oud Archief: Vanaf 1280 is het stedelijk archief grotendeels bewaard en bevat alle stedelijke documenten van 1280 tot 1795: stadsrekeningen, charters, archieven van ambachten, …
  • Modern Archief: dit omvat alle documenten vanaf 1795, toen onder Frans Bewind een nieuwe administratie werd uitgebouwd: notulen gemeenteraad, akten burgerlijke stand, bouwvergunningen, ...
  • Privéarchieven: hierin tref je archieven van Brugse personen & families, bedrijven, scholen en verenigingen.
  • Collecties & verzamelingen: kaarten& plannen, foto’s, overlijdensberichten, affiches
  • Archieven van het OCMW
    • Modern archief (19de-20ste eeuw) van het OCMW en rechtsvoorgangers: C.O.O., Bureel van Weldadigheid, Commissie van Burgerlijke Godshuize
    • Archieven van de middeleeuwse zorginstellingen zoals Sint-Janshospitaal, O.L.V. Potterie, Sint-Juliaans, Magdalena.
    • Het archief van begijnhof De Wijngaard.
    • Het archief van de armendissen

 

Eén archiefdienst in drie archiefdepots

Het Stadsarchief heeft als onderkomen het voormalig Paleis van het Brugse Vrije (Burg 11A, 8000 Brugge) daar bevinden zich de leeszaal, de werkruimtes en de archiefdepots. Daarnaast zijn er nog twee OCMW-archiefdepots; nl. in de zolders van het Huize Minnewater en in een magazijn aan de Pieter de Conincklaan. De oudste documenten van het OCMW-archief, nl. deze voor 1800, goed voor ca. 300 meter, zijn ondergebracht in de depots van het Stadsarchief in het Brugse Vrije. Samen zijn deze drie archiefdepots goed voor 12,5 km archief!

Eén team van 16 medewerkers

Hoofdarchivaris: Jan D’hondt
Archivarissen: Jan Anseeuw, Annelies Mattheus, Dieter Viaene
Onthaalmedewerkers (communicatie en educatie): Isabelle Debie, Bram Vanaelst en Peggy De Bruyckere
Depotmedewerkers: Pieter Kerckhove, Peter Goetghebeur en Patrick Herbout
Beheerder fotocollectie: Peter Bultinck
Beheer en verwerking (semi-)dynamisch archief OCMW: Guy Verhé, Gill Loeman en Luc Van Cauwenberghe
Ondersteuning bewaar & selectie: Freddy Smolders
Archiefmedeweker (& administratie): Pieter Meirlaen

Procedure

 

Eén fysieke leeszaal

Een belangrijk gevolg van de fusie tot een ééngemaakte archiefdienst is dat de voormalige leeszaal van het OCMW-archief in Huize Minnewater, die voorheen enkel op afspraak te bezoeken was, niet meer in gebruik is. De leeszaal van het Stadsarchief (Burg 11A) is elke weekdag open en is voor iedereen vrij en kosteloos te bezoeken. Enkel voor het raadplegen van de 19de- en 20ste-eeuwse archiefdocumenten van het OCMW-archief is een afspraak maken nog noodzakelijk.

De openingsuren vind je hier (link naar https://www.brugge.be/stadsarchief-3)

Eén virtuele leeszaal?

Op www.archiefbankbrugge.be zijn meer dan een half miljoen scans van archiefdocumenten gratis van thuis uit te consulteren. Naast de typische genealogische bronnen zoals akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters, zijn ook archiefreeksen zoals de Poortersboeken, Wezenregisters, het oud kadaster, de Hallengeboden, gemeenteraadsverslagen en oorlogsplakkaten beschikbaar. Weldra zullen ook archiefbronnen uit het OCMW-archief worden gescand en online gezet.
Op www.erfgoedbrugge.be vind je een groot deel van onze fotocollectie (ca. 45.000 foto’s, prentbriefkaarten, dia’s en negatieven) en een aantal belangrijke handschriften zoals het 15de-eeuwse reisverslag naar Jeruzalem van Rombout de Doppere uit het OCMW-archief.
Op www.kaartenhuisbrugge.be is een groot aantal historische stadsplannen online te kijken samen met een historisch geoloket.

Contactinformatie