Schepen Jasper Pillen

Schepen van burgerzaken en onderwijs

bevoegdheden
bevolking en burgerlijke stand, onderwijs

kabinet
administratief centrum 't brugse vrije
burg 11, b-8000 brugge

schepen.pillen@brugge.be  

spreekuur
op afspraak