Tenlasteneming verblijfskosten

Financiële tussenkomst in de kosten van opname in een onthaal- of opvangcentrum bij geen of onvoldoende bestaansmiddelen:

> een tegemoetkoming in de verblijfskosten - inclusief zakgeld - voor een persoon die over geen of ontoereikende bestaansmiddelen beschikt om de verblijfsfactuur geheel of gedeeltelijk te betalen
> tussenkomst in de vervoerskosten in het kader van intakegesprekken
> tegemoetkoming in de dokters- en apotheekkosten aan 90 %, zonder dat vereist is dat betrokkene een globaal medisch dossier heeft bij een arts

Voorwaarden

> verblijven in een erkend opvangcentrum en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister in Brugge
of
> ambtshalve afgevoerd zijn
of
> verblijven in een niet-erkend opvangcentrum dat in Brugge gelegen is


> 18 jaar zijn of als minderjarige ontvoogd zijn door huwelijk
> zwangere minderjarige of minderjarige met één of meerdere kinderen ten laste
> Belg zijn of erkend vluchteling, een lid van een EU-staat, staatloos zijn of vreemdeling en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
> ontoereikende bestaansmiddelen hebben: over een inkomen beschikken dat lager ligt dan de verblijfskosten
> alle rechten uitputten tot sociale uitkeringen

Procedure

Je aanvraag moet gebeuren via de dienst intake van OCMW Brugge.

Je kunt elke werkdag terecht in Hoogstraat 9, van 8.30u tot 11.45u. In de namiddag helpen we je op afspraak. Een afspraak maak je telefonisch op 050 32 77 70.

In Zeebrugge kun je ook terecht in DC d'Oude Stoasie. Er is een maatschappelijk werker aanwezig op donderdag van 9u tot 11.30u. Je hoeft er geen afspraak te maken.

DC d'Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
intake@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> bewijs van het laatste of huidig inkomen
> bankuittreksels van de laatste 3 maanden
> eventueel vonnis onderhoudsgeld of EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming)
> alle gegevens die een invloed hebben op het recht op leefloon en/of geldelijke bijstand

Volgende gegevens worden aan de aanvrager opgevraagd en dienen ingevuld te worden door te bevoegde instellingen:
> verklaring ziekenfonds omtrent de verzekerbaarheid
> verklaring zorgkas
> verklaring ziekenfonds met betrekking tot het recht op uitkeringen
> verklaring werkloosheidsuitkering

Deel deze pagina

Contactinformatie