Tenlasteneming verblijfskosten

Financiële tussenkomst in de kosten van opname in een onthaal- of opvangcentrum bij geen of onvoldoende bestaansmiddelen:

> een tegemoetkoming in de verblijfskosten - inclusief zakgeld - voor een persoon die over geen of ontoereikende bestaansmiddelen beschikt om de verblijfsfactuur geheel of gedeeltelijk te betalen
> tussenkomst in de vervoerskosten in het kader van intakegesprekken
> tegemoetkoming in de dokters- en apotheekkosten aan 90 %, zonder dat vereist is dat betrokkene een globaal medisch dossier heeft bij een arts
> de tegemoetkoming in de dokters- en apotheekkosten aan 90 % wordt niet toegekend aan -25-jarigen, tenzij er hoge medische kosten zijn

Bedrag

> verblijven in een erkend opvangcentrum en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister in Brugge
of
> ambtshalve afgevoerd zijn
of
> verblijven in een niet-erkend opvangcentrum dat in Brugge gelegen is


> 18 jaar zijn of als minderjarige ontvoogd zijn door huwelijk
> zwangere minderjarige of minderjarige met één of meerdere kinderen ten laste
> Belg zijn of erkend vluchteling, een lid van een EU-staat, staatloos zijn of vreemdeling en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
> ontoereikende bestaansmiddelen hebben: over een inkomen beschikken dat lager ligt dan de verblijfskosten
> alle rechten uitputten tot sociale uitkeringen

Procedure

> bewijs van het laatste of huidig inkomen
> bankuittreksels van de laatste 3 maanden
> eventueel vonnis onderhoudsgeld of EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming)
> alle gegevens die een invloed hebben op het recht op leefloon en/of geldelijke bijstand

Volgende gegevens worden aan de aanvrager opgevraagd en dienen ingevuld te worden door te bevoegde instellingen:
> verklaring ziekenfonds omtrent de verzekerbaarheid
> verklaring zorgkas
> verklaring ziekenfonds met betrekking tot het recht op uitkeringen
> verklaring werkloosheidsuitkering

Deel deze pagina

Contactinformatie