Tenlasteneming verblijfskosten

Financiële tussenkomst in de kosten van opname in een onthaal- of opvangcentrum bij geen of onvoldoende bestaansmiddelen:

> een tegemoetkoming in de verblijfskosten - inclusief zakgeld - voor een persoon die over geen of ontoereikende bestaansmiddelen beschikt om de verblijfsfactuur geheel of gedeeltelijk te betalen
> tussenkomst in de vervoerskosten in het kader van intakegesprekken
> tegemoetkoming in de dokters- en apotheekkosten aan 90 %, zonder dat vereist is dat betrokkene een globaal medisch dossier heeft bij een arts

Voorwaarden

> verblijven in een erkend opvangcentrum en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister in Brugge
of
> ambtshalve afgevoerd zijn
of
> verblijven in een niet-erkend opvangcentrum dat in Brugge gelegen is


> 18 jaar zijn of als minderjarige ontvoogd zijn door huwelijk
> zwangere minderjarige of minderjarige met één of meerdere kinderen ten laste
> Belg zijn of erkend vluchteling, een lid van een EU-staat, staatloos zijn of vreemdeling en ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
> ontoereikende bestaansmiddelen hebben: over een inkomen beschikken dat lager ligt dan de verblijfskosten
> alle rechten uitputten tot sociale uitkeringen

Procedure

Het Eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

  1. Aanmelden met jouw identiteitskaart bij Hoogstraat 9, 8000 Brugge. 
  2. Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. 
  3. De maatschappelijk werker bekijkt de sociale en financiële situatie en bepaalt daarna voor welke steun je in aanmerking komt. Indien OCMW Brugge niet kan helpen, dan word je soms doorverwezen naar een andere dienst.  

Ben je cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.

Voor nieuwe cliënten:
Zonder afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30u. tot 12.00u. (ten laatste om 11.45u. aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak:T: 050/32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> bewijs van het laatste of huidig inkomen
> bankuittreksels van de laatste 3 maanden
> eventueel vonnis onderhoudsgeld of EOT (echtscheiding met onderlinge toestemming)
> alle gegevens die een invloed hebben op het recht op leefloon en/of geldelijke bijstand

Volgende gegevens worden aan de aanvrager opgevraagd en dienen ingevuld te worden door te bevoegde instellingen:
> verklaring ziekenfonds omtrent de verzekerbaarheid
> verklaring zorgkas
> verklaring ziekenfonds met betrekking tot het recht op uitkeringen
> verklaring werkloosheidsuitkering

Contactinformatie