School- en studietoelage

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage. 

 • Gezinnen met kinderen in kleuter-, lager en secundair onderwijs moeten de school- en studietoelage niet meer aanvragen. Dat verloopt automatisch via het kinderbijslagfonds en het Groeipakket.
 • Gezinnen met kinderen in het hoger onderwijs, moeten wel nog zelf een online aanvraag doen bij de afdeling Studietoelagen

Huis van het Kind Brugge helpt ouders met een digitale aanvraag van de studietoelage voor het hoger onderwijs en bij andere moeilijkheden/onduidelijkheden.

Voorwaarden

 • Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld
 • Schoollopen in een erkende school
 • Kind dient voldoende aanwezig te zijn op school
 • Inkomsten mogen niet te hoog zijn

 

Meebrengen

 • Identiteitskaart van de student of een kopie ervan
 • Bankrekeningnummer van de student of van de ouder
 • Schriftelijke toestemming van de student dat de aanvraag in zijn of haar naam mag gebeuren
 • E-mailadres van de student en/of de ouder
 • Huurcontract van het studentenkot (indien van toepassing)

Contactinformatie