Studietoelage aanvragen

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een studietoelage. Huis van het Kind Brugge helpt ouders met een online aanvraag van de studietoelage voor het hoger onderwijs. 

Voorwaarden

  • je hebt de Belgische (of gelijkgestelde) nationaliteit 
  • je kind gaat naar een erkende school
  • je kind moet voldoende aanwezig zijn op school
  • de inkomsten van de ouder mogen niet te hoog zijn

Procedure

1. Maak een afspraak met Huis van het Kind. 

2. Kom langs op afspraak en neem de nodige documenten mee. 

3. Een medewerker helpt je met de studietoelage aan te vragen. 

Meebrengen

- Identiteitskaart van de student en de pincode of een kopie ervan.

- Bankrekeningnummer van de student of van de ouder.

- Schriftelijke toestemming van de student dat de aanvraag in zijn of haar naam mag gebeuren.

- E-mailadres van de student en/of de ouder.

- Huurcontract van het studentenkot (indien van toepassing).

Uitzonderingen

Gezinnen met kinderen in kleuter-, lager en secundair onderwijs moeten de school- en studietoelage niet meer aanvragen. Dat verloopt automatisch via het Groeipakket.

Contactinformatie