School- en studietoelage

Schoolkosten kunnen behoorlijk oplopen. Daarom geeft de Vlaamse overheid in bepaalde gevallen een schooltoelage. 

De vroegere school - en studietoelagen (voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. Gezinnen met kinderen in kleuter/lager/secundair onderwijs zullen hun school – en studietoelage niet meer zelf moeten aanvragen. Dit verloopt voortaan automatisch via hun kinderbijslagfonds. De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten in het hoger onderwijs.

In de Opvoedingswinkel kunnen we je enkel nog verder helpen met een digitale aanvraag voor het hoger onderwijs.

Voorwaarden

> Belgische nationaliteit hebben of gelijkgesteld
> schoolopen in een erkende school
> kind dient voldoende aanwezig te zijn op school
> inkomsten mogen niet te hoog zijn

Ook al zijn er enkele voorwaarden om aan te voldoen, het kan toch nuttig zijn om de school- en studietoelage aan te vragen.

Meebrengen

> rijksregisternummer van de ouder(s)
> bankrekeningnummer

Deel deze pagina

Contactinformatie