Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen van ten minste 65 jaar die niet over voldoende financiële middelen beschikken.
Sinds 2001 vervangt IGO het vroegere 'gewaarborgde inkomen'

Voorwaarden

> 65 jaar zijn
> de Belgische nationaliteit hebben, of een gelijkgesteld
> in Brugge wonen

 

Procedure

> Je kan de aanvraag zelf digitaal in orde brengen (eventueel met hulp van familie, vrienden of een kennis) op de website www.pensioenaanvraag.be.

> Indien je de aanvraag niet digitaal kan doen, kan je terecht bij de Dienst Zorgverlening. Gelieve telefonische contact op te nemen via het het nummer 050 326 326.

> Je kan je ook persoonlijk of met een volmacht aanmelden bij het regionaal kantoor van de Pensioendienst in Brugge, Torhoutsesteenweg 281 in 8200 Sint-Andries. Open elke dag van 9.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16 uur.

 

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart van de aanvrager
> indien van toepassing: volmacht

Contactinformatie