Crisisopvang voor dak- en thuislozen

Kortdurende residentiële opvang van mensen die acuut dakloos / thuisloos zijn. Aan de opvang wordt een intensieve begeleiding gekoppeld, gericht op het zoeken naar een andere, meer langdurige, oplossing.

Bedrag

Acuut dakloos / thuisloos zijn en verblijven op het grondgebied Brugge.

Voor wie / voorwaarden

Aanmelden via: 

Dienst Intake van OCMW Brugge
Hoogstraat 9, 8000 Brugge, T 050 32 77 70

Onthaal van CAW Noord-West-Vlaanderen
Ruddershove 8, 8000 Brugge, T 050/66 30 01

Ben je een professionele doorverwijzer?
Dan kan je zelf instaan voor een grondige vraagverheldering en de voorziene aanvraagfiche digitaal invullen:

Aanmeldingsformulier voor een verblijf met begeleiding bij ’t SAS Crisisopvang.

Verwante producten

De dagprijs (inclusief zak- en eetgeld) voor een volwassene bedraagt 26,53 euro.
De dagprijs voor een kind (< 12 jaar) , inclusief zak- en eetgeld, bedraagt 16,32 euro.

Regelgeving

Deel deze pagina

Contactinformatie