Verhuis met Dozen & Co

Dozen & Co is het verhuisproject van het OCMW Brugge. Deze dienstverlening richt zich tot mensen die een reguliere verhuisfirma moeilijk kunnen betalen, of die niet in staat zijn om een verhuis zelf te organiseren.

Voorwaarden

Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.

Procedure

Maak een afspraak.

Verloop van de aanvraag:

Stap 1:
Iedere aanvraag dient steeds te gebeuren via de contactpersoon van een sociale dienst naar keuze. Je kan bijvoorbeeld terecht bij het OCMW, het CAW, het ziekenfonds of bij het Woonloket.

Stap 2:
De contactpersoon onderzoekt of je in aanmerking komt voor de verhuisservice.

Stap 3:
De contactpersoon bezorgt vervolgens het aanvraagformulier aan Dozen & Co.

Stap 4:
Na een controlebezoek in de woning en de definitieve goedkeuring van de aanvraag, wordt de verhuisopdracht opgenomen in de planning van Dozen & Co.

Als doorverwijzer kan je hier het aanvraagformulier vinden.

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> klevertje mutualiteit

Bedrag

> forfait per ploeg per dag: 180 euro
> verhuizing minder dan 2 uren: 26 euro per uur
> prijs vanaf de tweede werkdag: 26 euro per uur
> bijkomende prijs per kilometer vanaf de 26e kilometer: 0,40 cent per kilometer

Optioneel:
- vervoer en aansluiting fornuis: 25 euro
- afvalverwerking per rit: 31 euro
- gebruik lift: 80 euro (lift tot de vierde verdieping)
- gebruik lift externe firma: prijs wordt integraal doorgerekend
- huur container: prijs wordt integraal doorgerekend

Deel deze pagina

Contactinformatie