Dozen&Co, Pakkend goed werk!

Dozen&co is een dienst van welzijnsvereniging ’t Sas. De dienst richt zich tot burgers die een private verhuisfirma, private opkuisfirma of klusjesdienst moeilijk kunnen betalen.  

Dozen&co is een sociaal tewerkstellingsinitiatief. De opdrachten worden uitgevoerd door medewerkers in opleiding. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door opleiding en begeleiding op de werkvloer voorbereid op een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt.

 

Dozen&co voert volgende opdrachten uit:

 • Ontruimingen: leegmaken van (vervuilde en overvolle) woningen en garages
 • Eenmalige opkuis van overwoekerde en vervuilde tuinen
 • Opruimingen: verwijderen van afval uit een woning, tuin, garage, … met als doel de woning van mensen die in een vervuilde woning wonen terug bewoonbaar en leefbaar te maken, dit steeds met respect voor de bewoner en zijn/haar problematiek.
 • Verhuizen van een woning naar een woning, een woning naar een opslagplaats of een opslagplaats naar een woning
 • Voorbereiding van een verhuis: demonteren van meubels, spullen inpakken
 • Nazorg van een verhuis: monteren van meubels, spullen uitpakken
 • Kleine klusjes: gordijnen ophangen, zaken aan de muur bevestigen, nieuwe meubels monteren, … (geen elektriciteitswerken of loodgieterij)
 • Bepaalde vervoersopdrachten: zoals het vervoeren van dieren naar het asiel, rit naar het containerpark

 

Voorwaarden

Dozen&co kan een opdracht uitvoeren onder de volgende voorwaarden:

 • Bij de aanvraag van een verhuis moet de verhuis een link hebben met Brugge: men verhuist binnen Brugge, vanuit Brugge naar een andere gemeente, vanuit een andere gemeente naar Brugge, vanuit Brugge naar een opslagplaats, vanuit een opslagplaats naar Brugge.
 • Bij de aanvraag van een andere opdracht moet de aanvrager op het grondgebied van Brugge wonen.
 • De aanvrager moet doorverwezen worden door een sociale dienst naar keuze (zie procedure).
 • Verder moet de aanvrager aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:
  • De aanvrager of de partner van de aanvrager heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming.
  • De aanvrager heeft een grote schuldenlast en zit in een vorm van schuldhulpverlening (of staat op de wachtlijst van de dienst Budget- en Schuldhulpverlening).
  • De aanvrager heeft leefloon.
  • De aanvrager zit in een gerechtelijke uithuiszettingsprocedure.
  • De aanvrager komt uit een vorm van crisisopvang of verhuist naar een vorm van crisisopvang.
  • Er is bij de aanvrager sprake van een hoardingproblematiek: een extreme opstapeling van goederen in en rond de woning, met een hoog risico voor brandgevaar of gevaar voor de volksgezondheid

Procedure

Iedere aanvraag dient steeds te gebeuren via de contactpersoon van een sociale dienst naar keuze. Dit kan het OCMW Brugge zijn, het CAW Noord-West-Vlaanderen, een sociale dienst van een ziekenfonds, een ziekenhuis of een andere begeleidende dienst. Je kan ook een afspraak maken bij het Woonloket in het Huis van de Bruggeling.

De contactpersoon onderzoekt of je in aanmerking komt voor de dienstverlening van Dozen&co en doet een aanvraag via de volgende link.

Dozen&co voert een controlebezoek uit in de woning om de benodigde tijd en het materiaal van de werken in te schatten. Na de definitieve goedkeuring van de aanvraag en de ondertekening van de overeenkomst, wordt de datum van de opdracht opgenomen in de planning van Dozen&co en aan de aanvrager meegedeeld.

Meebrengen

 • Elektronische identiteitskaart

Bedrag

 

 opdracht

prijs

WAT?

forfait per kleine ploeg (2 tot 3 medewerkers) per uur

€ 30,22

werk en verplaatsingstijd per begonnen uur

forfait per grote ploeg (4 tot 5 medewerkers) per uur

€ 60,44

werk en verplaatsingstijd per begonnen uur

meenemen afval per m³

€ 37,05

 maximum 4m³

huur container

de prijs wordt volledig doorgerekend aan de klant

een container wordt geplaatst als de hoeveelheid afval meer is dan 4m³

noppenfolie

€ 0,60/meter

 

gebruik van materiaal eigen aan de opdracht

de prijs wordt volledig doorgerekend aan de klant

 

gebruik lift Dozen&co

€ 71,71

bij gebruik op 1 adres

 

€ 107,56

bij gebruik op 2 adressen

gebruik lift externe firma

de prijs wordt volledig doorgerekend aan de klant

als het gebruik van de eigen lift niet mogelijk is 

kilometers

€ 0,48

per kilometer per auto

 

Contactinformatie