Verhuis met Dozen & Co

Dozen & Co is het verhuisproject van welzijnsvereniging 't Sas.

Deze dienstverlening richt zich tot mensen die een reguliere verhuisfirma moeilijk kunnen betalen, of die niet in staat zijn om een verhuis zelf te organiseren.

Voorwaarden

Recht hebben op verhoogde tegemoetkoming.

Procedure

Verloop van de aanvraag:

Stap 1:
Iedere aanvraag dient steeds te gebeuren via de contactpersoon van een sociale dienst naar keuze. Je kan bijvoorbeeld terecht bij jouw begeleider van het OCMW, het CAW, het ziekenfonds... Je kan ook een afspraak maken bij het Woonloket.

Stap 2:
De contactpersoon onderzoekt of je in aanmerking komt voor de verhuisservice.

Stap 3:
De contactpersoon bezorgt vervolgens het aanvraagformulier aan Dozen & Co.

Stap 4:
Na een controlebezoek in de woning en de definitieve goedkeuring van de aanvraag, wordt de verhuisopdracht opgenomen in de planning van Dozen & Co.

Als doorverwijzer kan je hier het aanvraagformulier vinden.

Het ingevulde aanvraagformulier dien je te bezorgen via dozen&co@sasbrugge.be.

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> klevertje mutualiteit

Bedrag

> forfait per ploeg voor een halve dag: 120 euro; voor een volle dag: 240 euro.
> opdracht van minder dan 2 uren: 30 euro per begonnen uur
> prijs vanaf de tweede werkdag: 30 euro per begonnen uur
> bijkomende prijs per kilometer vanaf de 26e kilometer: 0,40 cent per kilometer

Optioneel:
- afvalverwerking: vanaf tweede kubiek/pallet: 31 euro per kubiek/pallet 
- gebruik lift (tot de vierde verdieping): 60 euro voor één adres, 90 euro voor twee adressen
- gebruik lift externe firma: prijs wordt integraal doorgerekend
- huur container: prijs wordt integraal doorgerekend

Contactinformatie