Dozen&Co, Pakkend goed werk!

Dozen&co is een dienst van welzijnsvereniging ’t Sas. De dienst richt zich tot burgers die een private verhuisfirma, private opkuisfirma of klusjesdienst moeilijk kunnen betalen.  

Dozen&co is een sociaal tewerkstellingsinitiatief. De opdrachten worden uitgevoerd door medewerkers in opleiding. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door opleiding en begeleiding op de werkvloer voorbereid op een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt.

 

Dozen&co voert volgende opdrachten uit:

 • Ontruimingen: leegmaken van (vervuilde en overvolle) woningen en garages
 • Eenmalige opkuis van overwoekerde en vervuilde tuinen
 • Opruimingen: verwijderen van afval uit een woning, tuin, garage, … met als doel de woning van mensen die in een vervuilde woning wonen terug bewoonbaar en leefbaar te maken, dit steeds met respect voor de bewoner en zijn/haar problematiek.
 • Verhuizen van een woning naar een woning, een woning naar een opslagplaats of een opslagplaats naar een woning
 • Voorbereiding van een verhuis: demonteren van meubels, spullen inpakken
 • Nazorg van een verhuis: monteren van meubels, spullen uitpakken
 • Kleine klusjes: gordijnen ophangen, zaken aan de muur bevestigen, nieuwe meubels monteren, … (geen elektriciteitswerken of loodgieterij)
 • Bepaalde vervoersopdrachten: zoals het vervoeren van dieren naar het asiel, rit naar het containerpark

 

Voorwaarden

 • Je woont op het grondgebied van Brugge of je verhuis heeft een link met Brugge: je verhuist binnen Brugge, vanuit Brugge naar een andere gemeente, vanuit een andere gemeente naar Brugge, vanuit Brugge naar een opslagplaats, vanuit een opslagplaats naar Brugge.
 • Je voldoet minstens aan één van de volgende voorwaarden:
  • Jij of je partner heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming.
  • Je hebt een grote schuldenlast en zit in een vorm van schuldhulpverlening (of staat op de wachtlijst van de dienst Budget- en Schuldhulpverlening).
  • Je hebt leefloon.
  • Je zit in een gerechtelijke uithuiszettingsprocedure.
  • Je komt uit een vorm van crisisopvang of verhuist naar een vorm van crisisopvang.
  • Er is sprake van een hoardingproblematiek: een extreme opstapeling van goederen in en rond de woning, met een hoog risico voor brandgevaar of gevaar voor de volksgezondheid

Procedure

 1. Je neemt contact met jouw maatschappelijk werker in een sociale dienst naar keuze. Dit kan het OCMW Brugge zijn, het CAW Noord-West-Vlaanderen, een sociale dienst van een ziekenfonds, een ziekenhuis of een andere begeleidende dienst.
 2. Heb je geen maatschappelijk werker, dan maak je een afspraak bij het Woonloket in het Huis van de Bruggeling.
 3. De maatschappelijk werker onderzoekt of je in aanmerking komt voor de dienstverlening van Dozen&co.
 4. De maatschappelijk werker doet een online aanvraag.
 5. Je wordt gecontacteerd door Dozen&co om een bezoek in je woning af te spreken. Dit is nodig om de benodigde tijd en het materiaal van de werken in te schatten.
 6. Dozen&co voert het huisbezoek uit. Tijdens het bezoek overloopt Dozen&co de overeenkomst, waarna je deze bij goedkeuring ondertekent.  
 7. De datum van de opdracht wordt opgenomen in de planning van Dozen&co. Dozen&co deelt je deze datum telefonisch mee.
 8. De opdracht wordt uitgevoerd.

Meebrengen

 • Elektronische identiteitskaart

Bedrag

 

 opdracht

prijs

WAT?

forfait per kleine ploeg (2 tot 3 medewerkers) per uur

€ 30,22

werk en verplaatsingstijd per begonnen uur

forfait per grote ploeg (4 tot 5 medewerkers) per uur

€ 60,44

werk en verplaatsingstijd per begonnen uur

meenemen afval per m³

€ 37,05

 maximum 4m³

huur container

de prijs wordt volledig doorgerekend aan de klant

een container wordt geplaatst als de hoeveelheid afval meer is dan 4m³

noppenfolie

€ 0,60/meter

 

gebruik van materiaal eigen aan de opdracht

de prijs wordt volledig doorgerekend aan de klant

 

gebruik lift Dozen&co

€ 71,71

bij gebruik op 1 adres

 

€ 107,56

bij gebruik op 2 adressen

gebruik lift externe firma

de prijs wordt volledig doorgerekend aan de klant

als het gebruik van de eigen lift niet mogelijk is 

kilometers

€ 0,48

per kilometer per auto

 

Contactinformatie