Verhuis met Dozen&Co

Dozen&Co is de verhuisdienst van welzijnsvereniging ’t Sas.                      

Dozen&Co is een sociaal tewerkstellingsinitiatief met een dubbel doel:

  • De dienst richt zich tot burgers die een private verhuisfirma moeilijk kunnen betalen, of die niet in staat zijn om een verhuis zelf te organiseren.
  • De verhuizen  worden uitgevoerd door medewerkers in opleiding: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door opleiding en begeleiding op de werkvloer voorbereid op een tewerkstelling op de gewone arbeidsmarkt.

 

Voorwaarden

Je komt voor een verhuis met Dozen&Co in aanmerking

  • als er een link is met Brugge: je verhuist binnen Brugge, vanuit Brugge naar een andere gemeente, vanuit een andere gemeente naar Brugge, vanuit Brugge naar een opslagplaats, vanuit een opslagplaats naar Brugge

én

  • jij of iemand uit jouw gezin recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Procedure

Iedere aanvraag dient steeds te gebeuren via de contactpersoon van een sociale dienst naar keuze. Dit kan het OCMW Brugge zijn, het CAW Noord-West-Vlaanderen, een sociale dienst van een ziekenfonds, een ziekenhuis of een andere begeleidende dienst. Je kan ook een afspraak maken bij het Woonloket in het Huis van de Bruggeling.

De contactpersoon onderzoekt of je in aanmerking komt voor een verhuis met Dozen&Co en bezorgt vervolgens het aanvraagformulier aan Dozen&Co op het emailadres dozenenco@sasbrugge.be.

Na een controlebezoek in de woning, de definitieve goedkeuring van de aanvraag en de ondertekening van de overeenkomst, wordt de verhuisopdracht opgenomen in de planning van Dozen&Co.

Meebrengen

  • Elektronische identiteitskaart
  • Klevertje mutualiteit

Bedrag

VERHUIS PRIJS WAT?
forfait per ploeg € 120/halve dag werk en verplaatsingstijd maximum 4 uur
  € 240/volle dag werk en verplaatsingstijd maximum 8 uur
opdracht minder dan 2 uur € 30/uur werk en verplaatsingstijd per ploeg, per uur
vanaf 2de dag werk € 30/uur werk en verplaatsingstijd per ploeg, per uur
meenemen afval per verhuis € 31/kubiek  
noppenfolie € 0,50/meter  
huur container de prijs wordt volledig doorgerekend aan de klant voor grote hoeveelheden afval
gebruik lift Dozen&co € 60 bij gebruik op 1 adres
  € 90 bij gebruik op 2 adressen
gebruik lift externe firma de prijs wordt volledig doorgerekend aan de klant vanaf de vierde verdieping
kilometers  € 0,40/km per kilometer per auto

Contactinformatie