Seniorenwoning via Mintus

Seniorenwoningen zijn woningen voor senioren die nog kunnen en willen zelfstandig wonen.

Deze woningen werden aangepast in functie van gebruik door senioren.
Een groot aantal van de godshuizen in de Brugse binnenstad zijn op die manier heringericht.

Voorwaarden

> 65 jaar zijn of ouder
> minstens 1 jaar in Brugge wonen
> geen woning(en) bezitten in eigendom en/of vruchtgebruik
> beschikken over beperkte financiële middelen

Meebrengen

> identiteitskaart
> bewijzen van inkomsten

Bedrag

De prijs is afhankelijk van het type woning.

De prijzen variëren van 222,00 euro tot 405 euro.

Contactinformatie