Schriftelijke huurwaarborg

Wanneer het voor jou niet mogelijk is om het bedrag van de huurwaarborg in één keer te betalen, kan het OCMW Brugge zich schriftelijk garant stellen tegenover de verhuurder in afwachting van het bijeensparen van de huurwaarborg door jou.

In het Woonloket kunnen we je meer uitleg geven bij het systeem van een schrifelijke huurwaarborg. Indien nodig kunnen wij de verhuurder opbellen om meer info te verlenen rond de schriftelijke huurwaarborg. Een afspraak maken is verplicht om een schriftelijke huurwaarborg aan te vragen. 

Als de verhuurder akkoord gaat met een schriftelijke huurwaarborg wordt in het Woonloket een aanvraag opgemaakt voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW. De maatschappelijk werker zal hiervoor een sociaal en een financieel onderzoek uitvoeren. 

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

Voorwaarden

 • Verblijven op grondgebied Brugge
 • Geen andere lopende huurwaarborg bij het OCMW Brugge hebben.
 • De huurprijs moet in verhouding staan tot het inkomen.
 • Een schriftelijk akkoord van de eigenaar om te werken met een schriftelijke huurwaarborg van het OCMW Brugge.

Procedure

Maak bij voorkeur telefonisch een afspraak.

Meebrengen

Voor huisvesting bij een sociale huisvestingsmaatschappij:

 • Elektronische identiteitskaart
 • Bevestiging van toewijzing of huurvoorstel of een (niet ondertekend) huurcontract
 • Bewijs van jouw inkomsten van de laatste 3 maanden
 • Rekeninguittreksels van jouw zicht- en spaarrekening(en) van de laatste 3 maanden

Voor huisvesting op de privémarkt:

 • Elektronische identiteitskaart
 • Bewijs van jouw inkomsten van de laatste 3 maanden
 • Rekeninguittreksels van jouw zicht- en spaarrekening van de laatste 3 maanden
 • Een schriftelijk akkoord of een verklaring van de eigenaar om te werken met een schriftelijke huurwaarborg van het OCMW Brugge
 • Huurvoorstel of een niet ondertekend huurcontract (belangrijk! bij negatieve beslissing bestaat de mogelijkheid om van het contract af te zien)

Contactinformatie