Dringende medische hulp voor personen zonder wettig verblijf

OCMW Brugge komt tussen in dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf onder voorwaarden.

Voorwaarden

> je hebt geen wettig verblijf in België
> je verblijft 'zonder papieren' in België
> je verblijft op het grondgebied van OCMW Brugge
> je kunt geen medische zorgen betalen

Procedure

Het Eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. Op basis van de door jou verstrekte gegevens gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door. Kan het OCMW Brugge je helpen dan onderzoeken we eerst verder jouw sociale en financiële situatie en bekijken we voor welke steun je in aanmerking komt.

Ben je cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.

Voor nieuwe cliënten:
Zonder afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30u. tot 12.00u. (ten laatste om 11.45u. aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak:T: 050/32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> info over je identiteit
> info over (lopende) procedures om een verblijfsstatuut te krijgen
> info over je verblijfplaats

Bedrag

OCMW Brugge betaalt na goedkeuring medische kosten volgens het RIZIV-tarief, als een arts verklaart dat de behandeling medisch noodzakelijk is. We betalen geen extra kosten die buiten het RIZIV vallen.