Onderhoudsgeld

Onderhoudsgeld is een financiële tussenkomst voor het betalen van onderhoudsgelden en/of alimentatie bij geen of onvoldoende bestaansmiddelen.

Het kan gaan om:
> financiële hulp bij beslag op inkomen wegens achterstallig onderhoudsgeld
> financiële bijstand wegens betaling lopend onderhoudsgeld
> specifieke hulp wegens betaling onderhoudsgeld kinderen

Voorwaarden

Bij financiële hulp bij beslag op inkomen wegens achterstallig onderhoudsgeld:
> behoeftig zijn doordat inkomen in beslag is genomen wegens achterstallen in de betaling van de onderhoudsuitkering
> je feitelijke verblijfplaats in Brugge hebben
> indien het beslag op inkomen een jaar of langer zal duren wordt de aanvrager verwezen naar de dienst Budget- en Schuldhulpverlening
> bereid zijn de verleende financiële hulp volledig terug te betalen

Bij financiële bijstand wegens betaling lopend onderhoudsgeld:
> behoeftig zijn doordat het inkomen, na betaling van het lopende onderhoudsgeld, onder het tarief leefloon valt
> je feitelijke verblijfplaats in Brugge hebben
> een herziening van het vonnis of de akte echtscheiding aanvragen

Bij specifieke hulp wegens betaling onderhoudsgeld voor kinderen:
> de onderhoudsplichtige heeft recht op een leefloon of financiële hulpverlening aan het tarief van het leefloon
> de onderhoudsplichtige is een persoon die onderhoudsgeld voor zijn kinderen verschuldigd is en levert het bewijs van effectieve betaling.

Procedure

 

Het eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, is onze dienstverlening aangepast.

Hoogstraat 9

Voor onze vaste cliënten: Heb je een vraag over je dossier? Bel of e-mail je maatschappelijk werker. De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan terug door, weliswaar op afspraak.

Voor nieuwe cliënten: Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Contacteer ons op het algemeen telefoonnummer van de Hoogstraat 9: 050 32 77 70. We zijn elke werkdag bereikbaar van 8.30u. tot 12.00u. Of stuur je hulpvraag door naar volgend e-mailadres: eerste.onthaal@ocmw-brugge.be.

Het Eerste onthaal is beperkt toegankelijk voor bezoekers en enkel op afspraak, zowel in de voor- als in de namiddag. De gesprekken kunnen ook doorgaan per telefoon of per e-mail.

We vragen je bij een afspraak hierop te letten:

  • Houd 1,5 meter afstand aan het onthaal
  • Kom alleen naar je afspraak (tenzij je begeleiding nodig hebt)
  • Wees stipt op de afspraak
  • Draag een mondmasker of sjaal die je mond en neus volledig bedekken

Wij zorgen voor afscherming en grondige ontsmetting in de spreeklokalen. Bedankt voor je medewerking!

Meebrengen

> documenten inzake identiteit en verblijfsvergunningen
> informatie omtrent de effectieve verblijfsplaats
> informatie omtrent de efffectieve inkomsten
> informatie omtrent vonnis of akte echtscheiding en betaling onderhoudsgeld

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van de soort tussenkomst:

> Bij financiële hulp bij beslag op inkomen wegens achterstallig onderhoudsgeld: maximaal tot het bedrag leefloon. De financiële hulp wordt steeds teruggevorderd.
> Bij financiële bijstand wegens betaling lopend onderhoudsgeld: maximaal tot bedrag leefloon.
> Bij specifieke hulp wegens betaling onderhoudsgeld voor kinderen: 50 % van het bedrag van het die maand betaalde onderhoudsgeld of de betaalde bijdrage voor die maand met een maximum totaal van 91,67 euro (1 100 euro per jaar) ongeacht  het aantal kinderen.

Deel deze pagina

Contactinformatie