Onderhoudsgeld

Onderhoudsgeld is een financiële tussenkomst voor het betalen van onderhoudsgelden en/of alimentatie bij geen of onvoldoende bestaansmiddelen.

Het kan gaan om:
> financiële hulp bij beslag op inkomen wegens achterstallig onderhoudsgeld
> financiële bijstand wegens betaling lopend onderhoudsgeld
> specifieke hulp wegens betaling onderhoudsgeld kinderen

Voorwaarden

Bij financiële hulp bij beslag op inkomen wegens achterstallig onderhoudsgeld:
> behoeftig zijn doordat inkomen in beslag is genomen wegens achterstallen in de betaling van de onderhoudsuitkering
> je feitelijke verblijfplaats in Brugge hebben
> indien het beslag op inkomen een jaar of langer zal duren wordt de aanvrager verwezen naar de dienst Budget- en Schuldhulpverlening
> bereid zijn de verleende financiële hulp volledig terug te betalen

Bij financiële bijstand wegens betaling lopend onderhoudsgeld:
> behoeftig zijn doordat het inkomen, na betaling van het lopende onderhoudsgeld, onder het tarief leefloon valt
> je feitelijke verblijfplaats in Brugge hebben
> een herziening van het vonnis of de akte echtscheiding aanvragen

Bij specifieke hulp wegens betaling onderhoudsgeld voor kinderen:
> de onderhoudsplichtige heeft recht op een leefloon of financiële hulpverlening aan het tarief van het leefloon
> de onderhoudsplichtige is een persoon die onderhoudsgeld voor zijn kinderen verschuldigd is en levert het bewijs van effectieve betaling.

Procedure

De Dienst Intake is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Je kunt elke werkdag terecht in Hoogstraat 9, van 8.30u tot 11.45u. In de namiddag helpen we je op afspraak. Een afspraak maak je telefonisch op 050 32 77 70.

In Zeebrugge kun je ook terecht in DC d'Oude Stoasie. Er is een maatschappelijk werker aanwezig op donderdag van 9u tot 11.30u. Je hoeft er geen afspraak te maken.

DC d'Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
intake@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> documenten inzake identiteit en verblijfsvergunningen
> informatie omtrent de effectieve verblijfsplaats
> informatie omtrent de efffectieve inkomsten
> informatie omtrent vonnis of akte echtscheiding en betaling onderhoudsgeld

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van de soort tussenkomst:

> Bij financiële hulp bij beslag op inkomen wegens achterstallig onderhoudsgeld: maximaal tot het bedrag leefloon. De financiële hulp wordt steeds teruggevorderd.
> Bij financiële bijstand wegens betaling lopend onderhoudsgeld: maximaal tot bedrag leefloon.
> Bij specifieke hulp wegens betaling onderhoudsgeld voor kinderen: 50 % van het bedrag van het die maand betaalde onderhoudsgeld of de betaalde bijdrage voor die maand met een maximum totaal van 91,67 euro (1 100 euro per jaar) ongeacht  het aantal kinderen.

Deel deze pagina

Contactinformatie