Onderhoudsgeld

Je kan bij het OCMW Brugge een financiële tussenkomst aanvragen voor het betalen van onderhoudsgeld bij geen of onvoldoende bestaansmiddelen.

Het kan gaan om:

 • Specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgeld ten gunste van kinderen en specifieke hulp voor wie bijdragen betaalt voor een geplaatst kind.
 • Financiële hulp bij beslag op inkomsten wegens achterstallig onderhoudsgeld.

Voorwaarden

Bij specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgeld ten gunste van kinderen of specifieke hulp voor wie bijdragen betaalt voor een geplaatst kind:

 • Je feitelijke verblijfplaats is Brugge.
 • De onderhoudsplichtige heeft recht op een leefloon of financiële hulpverlening aan het tarief leefloon.
 • De onderhoudsplichtige moet onderhoudsgeld betalen voor zijn kinderen. Dit kan gebaseerd zijn op een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst bij echtscheiding. De onderhoudsplichtige moet bijdragen leveren voor een geplaatst kind volgens een beslissing van de Jeugdrechtbank of de bevoegde administratieve autoriteit.
 • De onderhoudsplichtige toont aan dat het verschuldigde bedrag is betaald. Als de ontvanger kan aantonen dat voor die maand onderhoudsgeld is betaald, heeft hij recht op specifieke hulp.

 

Bij financiële hulp bij beslag op inkomsten wegens achterstallig onderhoudsgeld:

 • Je feitelijke verblijfplaats is Brugge.
 • In financiële moeilijkheden verkeren omdat het inkomen is ingehouden vanwege achterstallige onderhoudsgelden.
 • Als het inhouden van het inkomen een jaar of langer zal duren, wordt de persoon doorverwezen naar de dienst budget- en schuldhulpverlening. Deze dienst bekijkt of een collectieve schuldenregeling voor schulden nodig is. Bij het starten van zo'n regeling wordt het inkomen niet meer ingehouden. Als de persoon weigert om doorverwezen te worden, kan financiële hulp worden geweigerd.
 • Je bent bereid de verleende financiële hulp volledig terug te betalen.

Procedure

 1. Ben je cliënt dan bel of e-mail je u maatschappelijk werker.
 2. Ben je nieuwe cliënt, kom dan persoonlijk langs in het Eerste onthaal met of zonder afspraak.
 3. Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal.
 4. Op basis van de door jou verstrekte gegevens gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door.
 5. Kan het OCMW Brugge je helpen dan onderzoeken we eerst verder jouw sociale en financiële situatie en bekijken we voor welke steun je in aanmerking komt.

Meebrengen

 • Identiteitskaart en verblijfsvergunningen.
 • Informatie over je verblijfplaats.
 • Informatie over je inkomsten of het recht op inkomsten.
 • Informatie over de verblijfplaats van het kind / de kinderen.
 • Een afschrift van de uitvoerbare gerechtelijke beslissing of de overeenkomst echtscheiding, of een kopie van de beslissing van de Jeugdrechter of de bevoegde administratie.
 • Informatie over het beslag op inkomsten wegens achterstallig onderhoudsgeld
 • Het bewijs van de volledige betaling van het verschuldigde onderhoudsgeld of de verschuldigde bijdrage.

Bedrag

Bij specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgeld ten gunste van kinderen of specifieke hulp voor wie bijdragen betaalt voor een geplaatst kind:

 • 50 % van het bedrag van het die maand betaalde onderhoudsgeld of de betaalde bijdrage voor die maand met een maximum totaal van € 91,67 (€ 1.100,00 per jaar) ongeacht het aantal kinderen.

 

Bij financiële hulp bij beslag op inkomen wegens achterstallig onderhoudsgeld:

 • Maximaal tot het bedrag leefloon.
 • De financiële hulp wordt steeds teruggevorderd.

Contactinformatie