Onderwijscheques

Onderwijscheques zijn cheques waarmee je verplichte schoolkosten kunt betalen. We willen met deze cheques gezinnen die het financieel moeilijk hebben een duwtje in de rug geven.

Scholen waar Brugse leerlingen ingeschreven zijn aanvaarden onderwijscheques voor:

  • schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden;
  • sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden
  • verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school.

Onderwijscheques voor het schooljaar 2017-2018 zijn te koop vanaf 21 augustus 2017!

Voorwaarden

> Jouw schoolgaand kind is gedomicilieerd in Brugge.

Daarnaast moet ook aan één van onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

> een van de inwonende leden van het gezin (eerste graad) heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming of

> het gezin is in collectieve schuldenregeling

Meebrengen

> Een inschrijvingsattest van de school of gelijkwaardig.
> Een bewijs van verhoogde tegemoetkoming, bv. een klevertje van het ziekenfonds
> Of een bewijs van collectieve schuldenregeling

Bedrag

Een cheque kost 2 euro en heeft een waarde van 10 euro.
Het aantal cheques die per kind per schooljaar aangekocht kunnen worden bedraagt:

> kleuter onderwijs: 6
> lager onderwijs: 9
> secundair onderwijs: 12

Deel deze pagina

Contactinformatie