Onderwijscheques

Naar school gaan kost geld! Het OCMW Brugge en Huis van het Kind Brugge willen gezinnen steunen met onderwijscheques. Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen zoals: 

 • schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden;
 • sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden;
 • verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school;
 • sportdagen en andere activiteiten in schoolcontext;
 • opvang en toezicht over de middag;
 • schoolmaaltijden, drankjes en/of fruit.

Voorwaarden

 • Je kind is gedomicilieerd in Brugge en ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Daarnaast moet ook aan één van onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

 • je kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming;
 • je gezin is in collectieve schuldenregeling (indien niet binnen het OCMW Brugge, hebben we de naam nodig van je schuldbemiddelaar);
 • je gezin is in budgetbeheer met schuld binnen het OCMW Brugge;
 • ook kinderen en jongeren zonder verblijfsrecht hebben recht;
 • je hebt een pleegkind.

Procedure

In september zal je van de school van je kind deze folder krijgen:

 1. Plak een klevertje van het ziekenfonds van je kind op de rechterkant van deze folder.
 2. Duid aan wat van toepassing is.
 3. Scheur de rechterkant af en geef dit terug aan de school.
 4. Als je er recht op hebt, dan regelt het OCMW Brugge de rest met de school. Je ziet de korting dan enkele weken later verschijnen op de schoolrekening van je kind. 

Wil je hier meer informatie over in jouw moedertaal? Dan kan je afspreken met een Onderwijsambassadeur (contacteer lina@fmdo.be of 0488 51 04 04) of een Toeleider in Diversiteit (contacteer toeleiders@brugge.be of 050 32 42 40).

Meebrengen

Afhankelijk van jouw situatie, breng je het gevraagde document mee. Dit kunnen volgende documenten zijn: 

 • een bewijs van verhoogde tegemoetkoming;
 • een bewijs van collectieve schuldenregeling;
 • een bewijs van budgetbeheer met schulden bij OCMW Brugge; 
 • een bewijs van geen verblijfsrecht; 
 • een bewijs van pleegzorg.

Bedrag

Bij een goedkeuring ontvang je jaarlijks een korting van 55 euro op de schoolfactuur van je kleuter. De korting voor je kind in de lagere school bedraagt 105 euro. De leerlingen van het secundair onderwijs krijgen een korting van 110 euro. 

Uitzonderingen

Als je deze informatie liever niet wil delen met de school, kan je contact opnemen met Huis van het Kind Brugge