Onderwijscheques

Naar school gaan kost geld! Het OCMW Brugge wil kwetsbare gezinnen steunen met onderwijscheques. Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). De cheques kunnen gebruikt worden om verplichte schoolkosten te betalen zoals: 

  • schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden;
  • sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden;
  • verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school;
  • ...

 

 

Voorwaarden

> Jouw schoolgaand kind is gedomicilieerd in Brugge.

Daarnaast moet ook aan één van onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

> het schoolgaand kind heeft recht op verhoogde tegemoetkoming

> het gezin is in collectieve schuldenregeling

> het gezin is in budgetbeheer met schuld

Procedure

In september 2019 zal je van de school van je kind een folder (zie afbeelding hieronder) krijgen waarop je een klevertje van het ziekenfonds van je kind moet bevestigen. Je kan op deze folder ook aanduiden indien je in collectieve schuldenregeling of budgetbeheer met schuld bent. (bewijsstukken kunnen opgevraagd worden door OCMW Brugge) Scheur het rechterluik van deze folder af en bezorg dit aan het secretariaat of de klastitularis van de school. Als je deze informatie niet wil delen met de school, kan je contact opnemen met de Opvoedingswinkel. 

Als je er recht op hebt, dan regelt het OCMW Brugge de rest met de school. Je hoeft zelf geen papieren cheques meer aan te kopen. 

folder onderwijscheques

Bedrag

Bij een goedkeuring ontvang je jaarlijks een korting van € 45 op de schoolfactuur van je kleuter(s). De korting voor je kind(eren) in de lagere school bedraagt € 85. De leerlingen van het secundair onderwijs krijgen een korting van € 100. 

Deel deze pagina

Contactinformatie