Lokale Diensteneconomie

Sociale tewerkstelling binnen de lokale diensten van het OCMW Brugge.

Het basisidee van de Lokale Diensteneconomie (LDE) is de uitbouw van een aanvullend dienstenaanbod vanuit de overheid. Het moet nauw aansluiten bij de maatschappelijke noden. Er moeten tegelijk ook kansen op duurzame tewerkstelling gecreëerd worden voor de doelgroepwerknemers.
Het maakt met andere woorden een koppeling tussen maatschappelijke dienstverlening en tewerkstelling van kansengroepen.
De werknemers worden intensief begeleid, zodat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd is.

Concreet gaat het binnen het OCMW en de OCMW-verenigingen om volgende diensten: ZOC (D' Oude Stoasie), Zoc@home, Dozen&Co, sociale kruidenier De KABA, de buurtgerichte kinderopvang, de Energiesnoeiers, en het project Buurtsport.

Voorwaarden

Kandidaten die in aanmerking willen komen voor een tewerkstelling in een lokale dienst, moeten hiervoor een goedkeuring hebben van de VDAB.

Procedure

De aanvraag dient te gebeuren bij de VDAB:

VDAB
Koning Albert I-laan 1.2
8200 Brugge
t. 050 44 04 80

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> hoogst behaalde diploma
> attest van de VDAB
> curriculum vitae