Tenlasteneming sociale bijdragen

Het OCMW kan de sociale bijdragen van een zelfstandige ten laste nemen bij een faillissement. Dit gebeurt voor het "in regel stellen van het ziekenfonds" (verzekerbaarheid en uitkering).
Het bedrag dat OCMW Brugge neemt, moet de betrokkene achteraf aan ons terugbetalen.

Voorwaarden

> de zelfstandige activiteit beëindigd hebben
> geen ziekteuitkering krijgen omwille van het feit dat de sociale bijdragen voor de twee kwartalen voorafgaand aan de aanvraag niet vereffend werden
of
> niet in orde zijn met de verzekerbaarheid bij het ziekenfonds omwille van het feit dat de sociale bijdragen voor de referteperiode niet vereffend werden
> niet over voldoende financiële middelen beschikken om de sociale bijdrage te vereffenen

Procedure

Je aanvraag moet gebeuren via de dienst intake van OCMW Brugge.

Je kunt elke werkdag terecht in Hoogstraat 9, van 8.30u tot 11.45u. In de namiddag helpen we je op afspraak. Een afspraak maak je telefonisch op 050 32 77 70.

In Zeebrugge kun je ook terecht in DC d'Oude Stoasie. Er is een maatschappelijk werker aanwezig op donderdag van 9u tot 11.30u. Je hoeft er geen afspraak te maken.

DC d'Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
intake@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> identiteitskaart
> bewijs einde zelfstandige activiteit
> bewijs van het ziekenfonds dat er geen ziekteuitkering wordt gegeven, omdat de sociale bijdragen over de referteperiode niet betaald zijn
> bewijs dat de verzekerbaarheid niet in orde is omdat de sociale bijdragen niet betaald zijn
> bewijs aanvraag vrijstelling van de openstaande sociale bijdragen
> bewijs dat men niet in de mogelijkheid verkeert om de bijdragen te vereffenen

Deel deze pagina

Contactinformatie