Tenlasteneming sociale bijdragen

De sociale bijdragen van een zelfstandige kunnen ten laste genomen worden bij een faillisement. Dit gebeurt in het kader van het in regel stellen van het ziekenfonds (verzekerbaarheid en uitkering).
Het bedrag dat ten laste genomen wordt dient aan het OCMW Brugge terugbetaald te worden door betrokkene.

Bedrag

> de zelfstandige activiteit beëindigd hebben
> geen ziekteuitkering krijgen omwille van het feit dat de sociale bijdragen voor de twee kwartalen voorafgaand aan de aanvraag niet vereffend werden
of
> niet in orde zijn met de verzekerbaarheid bij het ziekenfonds omwille van het feit dat de sociale bijdragen voor de referteperiode niet vereffend werden
> niet over voldoende financiële middelen beschikken om de sociale bijdrage te vereffenen

Procedure

> identiteitskaart
> bewijs einde zelfstandige activiteit
> bewijs van het ziekenfonds dat er geen ziekte uitkering kan uitbetaald worden omdat de sociale bijdragen over de referteperiode niet betaald zijn
> bewijs dat de verzekerbaarheid niet in orde is omdat de sociale bijdragen niet betaald zijn
> bewijs aanvraag vrijstelling van de openstaande sociale bijdragen
> bewijs dat men niet in de mogelijkheid verkeert om de bijdragen te vereffenen

Deel deze pagina

Contactinformatie