Tenlasteneming sociale bijdragen

Vier personen in overlegBij een faillissement kan het OCMW de sociale bijdragen van een zelfstandige overnemen om ervoor te zorgen dat die persoon weer “in regel stellen met het ziekenfonds” (verzekerbaarheid en uitkering). Betrokkene moet het bedrag dat het OCMW Brugge overneemt, later terugbetalen aan ons. 

Voorwaarden

> de zelfstandige activiteit beëindigd hebben
> geen ziekte-uitkering krijgen omwille van het feit dat de sociale bijdragen voor de twee kwartalen voorafgaand aan de aanvraag niet vereffend werden
of
> niet in orde zijn met de verzekerbaarheid bij het ziekenfonds omwille van het feit dat de sociale bijdragen voor de referteperiode niet vereffend werden
> niet over voldoende financiële middelen beschikken om de sociale bijdrage te vereffenen

Procedure

 

Het Eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

  1. Aanmelden met jouw identiteitskaart bij Hoogstraat 9, 8000 Brugge. 
  2. Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. 
  3. De maatschappelijk werker bekijkt de sociale en financiële situatie en bepaalt daarna voor welke steun je in aanmerking komt. Indien OCMW Brugge niet kan helpen, dan word je soms doorverwezen naar een andere dienst.  

Ben je cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.

Voor nieuwe cliënten:
Zonder afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30u. tot 12.00u. (ten laatste om 11.45u. aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak:T: 050/32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Meebrengen

> identiteitskaart
> bewijs einde zelfstandige activiteit
> bewijs van het ziekenfonds dat er geen ziekte-uitkering wordt gegeven, omdat de sociale bijdragen over de referteperiode niet betaald zijn
> bewijs dat de verzekerbaarheid niet in orde is omdat de sociale bijdragen niet betaald zijn
> bewijs aanvraag vrijstelling van de openstaande sociale bijdragen
> bewijs dat men niet in de mogelijkheid verkeert om de bijdragen te vereffenen

Contactinformatie