Aanleunwoningen

Aanleunwoningen zijn bedoeld voor senioren die nog kunnen en willen zelfstandig wonen. Deze woningen bevinden zich in de onmiddellijke omgeving van een woonzorgcentrum (WZC). Een aantal ervan zijn met het WZC verbonden via een oproepsysteem.

Een aanleunwoning is ideaal voor wie nog voldoende zelfredzaam is en zelfstandig wil blijven wonen.

Voorwaarden

  • je bent 65 jaar of ouder
  • je woont minstens 1 jaar in Brugge
  • je hebt geen eigen woning (eigendom)

Procedure

Contacteer de dienst zorgcoördinatie. 
Een zorgcoördinator komt op afspraak bij je langs en helpt je verder. 

Meebrengen

  • elektronische identiteitskaart
  • bewijzen van inkomsten

Bedrag

Mintus heeft aanleunwoningen in het centrum van de stad (Hoedenmakersstraat, Noord-Gistelhof) en in deelgemeente Assebroek (Wiermeers - Kluppelmeers).

Afhankelijk van de locatie betaal je tussen 261 euro en 407 euro huur.

De kostprijs van verplichte huur van een alarmtoestel (80 euro/maand) wordt aan de huur toegevoegd.

Contactinformatie