Arbeids- en tewerkstellingsbegeleiding

De dienst tewerkstelling helpt mensen met leefloon die klaar zijn voor de arbeidsmarkt en zoeken mee naar een gepaste opleiding of tewerkstelling. Er is ondersteuning  tijdens het sollicitatieproces met de opmaak van een CV, samen vacatures te zoeken en hen tips te geven voor een goed sollicitatiegesprek. Als blijkt dat mensen nog niet klaar zijn om te werken in het normaal economisch circuit kan een begeleide sociale tewerkstelling opgestart worden. Het is voor personen die lang niet meer gewerkt hebben, weinig ervaring hebben of ondersteuning nodig hebben tijdens de tewerkstelling kan dit een opstap zijn naar een stabiele job. Een stage van korte of lange duur kan voorafgaand aan de tewerkstelling. Tijdens de tewerkstelling begeleiden we op verschillende levensdomeinen. De begeleide tewerkstelling is altijd tijdelijk en dient als springplank richting een stabiele vaste tewerkstelling.

Voorwaarden

Je bent leefloongerechtigd en krijgt een doorverwijzing via jouw OCMW-maatschappelijk werker. Er dient dus eerst via het eerste onthaal van OCMW Brugge een recht op leefloon vastgesteld te worden.

Procedure

Aanmeldingen voor ondersteuning via team tewerkstelling gebeuren via de OCMW-maatschappelijk werker die beheerder is van het leefloondossier.

Regelgeving

Ben je Cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.

Voor nieuwe cliënten:
zonder afspraak: Maandag tot en met vrijdag: 8.30 - 12.00(ten laatste om 11.45 u aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak: Tel.:050/327770 of eerste.onthaal@ocmw-brugge.be 

Contactinformatie