Crisisbemiddeling bij dreigende uithuiszetting

Kortdurende, out-reachende, aanklampende begeleiding van personen en/of gezinnen die acuut dreigen uit huis gezet te worden via een vonnis van de vrederechter.

Voorwaarden

Je zit in situatie waarbij er sprake is van een dreigende uithuiszetting.

Procedure

Neem zo snel mogelijk contact op met de preventiewerker op het nummer 050/32.76.74.

Meebrengen

Indien je dit in je bezit hebt:
> verzoekschrift in het kader van art. 13.44 van het gerechtelijk wetboek
> vonnis uitgesproken door de vrederechter rond verbreking huurovereenkomst

Contactinformatie