Crisisbemiddeling bij dreigende uithuiszetting

Dreig jij uit jouw woning gezet te worden? 
Heb jij een uitnodiging gekregen om naar het vredegerecht te komen omdat jouw verhuurder de ontbinding van het huurcontract heeft gevraagd?

Ben je als verhuurder van plan om een procedure uithuiszetting te starten?

Een crisisbemiddelaar kan jou in deze procedure ondersteunen. De crisisbemiddelaar zal samen met jou kijken welke stappen er kunnen ondernomen worden om te proberen een uithuiszetting te voorkomen. 

Indien er al een vonnis is uitgesproken kan de preventiewerker jou begeleiden naar een stabiele en veilige woonsituatie.  

Bij dit alles gaat de crisisbemiddelaar zeer aanklampend te werk. 

Voorwaarden

Je zit in situatie waarbij er sprake is van een dreigende uithuiszetting.

Procedure

Tijd is belangrijk. Neem zo snel mogelijk contact op met de crisisbemiddelaar op het nummer 
> 050 47 55 17
woonloket@sasbrugge.be

Meebrengen

Indien je dit in je bezit hebt:
> verzoekschrift in het kader van art. 13.44 van het gerechtelijk wetboek
> vonnis uitgesproken door de vrederechter rond verbreking huurovereenkomst

Contactinformatie