Dagondersteuning voor meerderjarige personen met een beperking

De dagbesteding wordt globaal georganiseerd voor de gebruikers van de woonondersteuning en van de middenfrequente ondersteuning en voor de gebruikers van de dagondersteuning.

Hier wordt voorzien in semi-industrieel werk, kaarsen maken, handvaardigheden, percussie en djembee, klusjeswerk, lezen en schrijven, basale, ontspannende activiteiten (relaxatie, snoezelen) en bewegingsactiviteiten (zwemmen, watergewenning, netbal, fietsen, paardrijden). 

Wie hiervoor de mogelijkheid en zin heeft, kan ook aan de slag in het begeleid werk en onder aansturing van een jobcoach een niet bezoldigde activiteit uitoefenen van diverse aard (papiersnipperen, plooiwerk, logistieke hulp, dierenverzorging, tuinwerk, …).

Voorwaarden

> personen met een ernstig tot lichte verstandelijke beperking, al dan niet met een meervoudige handicap
> ouder zijn dan 18 jaar
> geen problematiek die de mogelijkheden van het dienstverleningsaanbod overstijgt, en een gespecialiseerde zorgomkadering vereist (medisch, verpleegkundig, gedragsmatig, psychisch, ...)
> specifieke goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
> geregistreerd zijn bij de Centrale Registratie Zorgvragen West-Vlaanderen
> voorrang aan personen gedomicilieerd in de gemeente Brugge
> het vervoer dat door de voorziening voor de dagcentrumdeelnemers wordt georganiseerd, is beperkt tot de personen die in Brugge of de aangrenzende gemeenten wonen

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> goedkeuring Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (PEC-beslissing)
> doktersattest vermoeden handicap
> registratie Centrale Registratie Zorgvragen
> verslag Multidisciplinair Team
> ondersteuningsplan

Bedrag

> n-RTH met vervoer= 5,96 euro per dagdeel
> n-RTH zonder vervoer= 4,76 euro per dagdeel

> RTH= 9,50 euro

Contactinformatie