Adres op het OCMW (referentieadres)

Natuurlijke personen hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven op het adres van het OCMW van de gemeente waar zij effectief verblijven.

Voorwaarden

  • Niet meer ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.
  • Je inkomen verliezen door de ambtshalve schrapping.
  • Het dient duidelijk te zijn waar je verblijft en waarom je je niet kan inschrijven op dit adres.

Procedure

  1. Aanmelden in Hoogstraat 9, 8000 Brugge met de identiteitskaart.
  2. Een maatschappelijk werker luistert naar jouw verhaal.
  3. De maatschappelijk werker bekijkt de sociale en financiële situatie en bepaalt daarna voor welke steun je in aanmerking komt. Indien OCMW Brugge niet kan helpen, word je soms doorverwezen naar een andere dienst.

Ben je cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.

Voor nieuwe cliënten:
Zonder afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30u. tot 12.00u. (ten laatste om 11.45u. aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak:T: 050/32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

 

Zitdag Zeebrugge

  • Elke donderdag van 9.00 tot 11.30 uur (zonder afspraak)

Contactinformatie