Adres op het OCMW (referentieadres)

Natuurlijke personen hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven op het adres van het OCMW van de gemeente waar zij effectief verblijven.

Voorwaarden

  • Niet meer ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.
  • Je inkomen verliezen door de ambtshalve schrapping.
  • Het dient duidelijkheid te zijn waar je verblijft en waarom je je niet kan inschrijven op dit adres.

Procedure

Het Eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. Op basis van de door jou verstrekte gegevens gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door. Kan het OCMW Brugge je helpen dan onderzoeken we eerst verder jouw sociale en financiële situatie en bekijken we voor welke steun je in aanmerking komt.

Ben je cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.

Voor nieuwe cliënten:
Zonder afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30u. tot 12.00u. (ten laatste om 11.45u. aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak:T: 050/32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Contactinformatie