Referentieadres

Natuurlijke personen hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven op het adres van het OCMW van de gemeente waar zij effectief verblijven.

Bedrag

> niet meer ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister
> je inkomen verliezen door de ambtshalve schrapping
> het dient duidelijkheid te zijn waar je verblijft en waarom je je niet kan inschrijven op dit adres

Deel deze pagina

Contactinformatie