Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Een éénmalige premie om (voormalige) dak-en thuislozen die een woning hebben gevonden te kunnen installeren (aankoop meubelen, huisgerief, ...).

Bedrag

> meerderjarig zijn
> de hoedanigheid van 'dakloze' verliezen door een woning te betrekken die als hoofdverblijfsplaats dient
> nooit eerder een installatiepremie ontvangen hebben
> de nieuwe woning moet zich bevinden op het grondgebied Brugge (Brugge, Zeebrugge, Dudzele, Lissewege, Zwankendamme)
> inkomensvoorwaarde: leefloon, vervangingsinkomen ten laste van de sociale zekerheid (werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, ...), loon lager dan het bedrag leefloon volgens categorie waartoe men behoort, verhoogd met 10%

* Dakloze: elke persoon die geen vaste verblijfsplaats heeft of die tijdelijk in een opvangcentrum verblijft.

Procedure

> elektronische identiteitskaart
> huurcontract van de nieuwe verblijfsplaats
> bewijs van huidig inkomen
> bankrekeninguittreksels laatste 3 maanden
> bewijs van spaargeld

Verwante producten

De installatiepremie bedraagt 1 maand het bedrag van het leefloon categorie E (categorie persoon met gezinslast).

Deel deze pagina

Contactinformatie