Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Een eenmalige premie om (voormalige) dak-en thuislozen die een woning hebben gevonden te kunnen installeren (aankoop meubelen, huisgerief, ...).

Voorwaarden

> meerderjarig zijn
> de hoedanigheid van 'dakloze' verliezen door een woning te betrekken die als hoofdverblijfsplaats dient
> nooit eerder een installatiepremie ontvangen hebben
> de nieuwe woning moet zich bevinden op het grondgebied Brugge (Brugge, Zeebrugge, Dudzele, Lissewege, Zwankendamme)
> inkomensvoorwaarde: leefloon, vervangingsinkomen ten laste van de sociale zekerheid (werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, ...), loon lager dan het bedrag leefloon volgens categorie waartoe men behoort, verhoogd met 10%

* Dakloze: elke persoon die geen vaste verblijfsplaats heeft of die tijdelijk in een opvangcentrum verblijft.

Procedure

Omwille van de preventiemaatregelen voor Corona COVID-19, wordt het cliëntencontact bij onze dienstverlening beperkt.

Hoogstraat 9 - Huis van de Bruggeling - Ruddershove 4

Voor onze vaste cliënten:
De zitdagen van de medewerkers van de sociale dienst gaan niet door. Om je veiligheid en die van onze medewerkers te garanderen vervangen we alle contacten zoveel mogelijk door telefoongesprekken of e-mails.
Heb je een vraag over je dossier? Bel of mail je maatschappelijk werker.

Voor nieuwe cliënten:

Ben je nieuw, heb je een erg dringende vraag en wil je absoluut iemand spreken? Je blijft welkom, maar maak eerst een telefonische afspraak:

Huis van de Bruggeling: 050 44 80 00  Hoogstraat 9: 050 32 77 70

Volg de hygiënevoorschriften in de wachtzaal en hou minimum 1,5 meter afstand van andere personen in de wachtzaal.

We vragen ook om geduld en begrip: er zijn minder medewerkers beschikbaar dan gewoonlijk, maar we doen ons best om je zo snel mogelijk te helpen.

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> huurcontract van de nieuwe verblijfsplaats
> bewijs van huidig inkomen
> bankrekeninguittreksels laatste 3 maanden
> bewijs van spaargeld

Bedrag

De installatiepremie bedraagt 1 maand het bedrag van het leefloon categorie E (categorie persoon met gezinslast).

Deel deze pagina

Contactinformatie