Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Een eenmalige premie om (voormalige) dak-en thuislozen die een woning hebben gevonden te kunnen installeren (aankoop meubelen, huisgerief, ...).

Voorwaarden

> meerderjarig zijn
> de hoedanigheid van 'dakloze' verliezen door een woning te betrekken die als hoofdverblijfsplaats dient
> nooit eerder een installatiepremie ontvangen hebben
> de nieuwe woning moet zich bevinden op het grondgebied Brugge (Brugge, Zeebrugge, Dudzele, Lissewege, Zwankendamme)
> inkomensvoorwaarde: leefloon, vervangingsinkomen ten laste van de sociale zekerheid (werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, ...), loon lager dan het bedrag leefloon volgens categorie waartoe men behoort, verhoogd met 10%

* Dakloze: elke persoon die geen vaste verblijfsplaats heeft of die tijdelijk in een opvangcentrum verblijft.

Procedure

De Dienst Intake is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Je kunt elke werkdag terecht in Hoogstraat 9, van 8.30u tot 11.45u. In de namiddag helpen we je op afspraak. Een afspraak maak je telefonisch op 050 32 77 70.

In Zeebrugge kun je ook terecht in DC d'Oude Stoasie. Er is een maatschappelijk werker aanwezig op donderdag van 9u tot 11.30u. Je hoeft er geen afspraak te maken.

DC d'Oude Stoasie
Venetiëstraat 1
8380 Zeebrugge
intake@ocmw-brugge.be

 

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> huurcontract van de nieuwe verblijfsplaats
> bewijs van huidig inkomen
> bankrekeninguittreksels laatste 3 maanden
> bewijs van spaargeld

Bedrag

De installatiepremie bedraagt 1 maand het bedrag van het leefloon categorie E (categorie persoon met gezinslast).

Deel deze pagina

Contactinformatie