Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Een eenmalige premie om (voormalige) dak-en thuislozen die een woning hebben gevonden te kunnen installeren (aankoop meubelen, huisgerief, ...). 

Voorwaarden

 • Je verblijft officieel in België.
 • Je moet meerderjarig zijn.
 • Je hebt een wettig verblijfsstatuut.
 • Je bent niet meer dakloos.*
  (*Elke persoon die geen vaste verblijfsplaats heeft of die tijdelijk in een opvangcentrum verblijft.)
 • Je betrekt een nieuwe woning als hoofdverblijfsplaats op het grondgebied van Brugge.
 • Het is de eerste keer dat je een installatiepremie ontvangt.
 • Je inkomsten zijn lager dan het bedrag leefloon volgens je categorie, verhoogd met 10%.

Procedure

 1. Ben je cliënt dan bel of e-mail je u maatschappelijk werker.
 2. Ben je nieuwe cliënt, kom dan persoonlijk langs in het Eerste onthaal met of zonder afspraak.
 3. Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal.
 4. Op basis van de door jou verstrekte gegevens gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door.
 5. Kan het OCMW Brugge je helpen dan onderzoeken we eerst verder jouw sociale en financiële situatie en bekijken we voor welke steun je in aanmerking komt.

Meebrengen

 • Identiteitskaart en verblijfsvergunning.
 • Huurcontract van de nieuwe woning.
 • Informatie over je  inkomsten of het recht op inkomsten.

Bedrag

De installatiepremie bedraagt 1 maand van het bedrag van het leefloon categorie E (categorie persoon met gezinslast).

Contactinformatie