Rechtstreeks toegankelijke hulp voor meerderjarige personen met een niet-aangeboren hersenletsel

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nodig hebt. Een aanvraag doen is niet nodig.

Het bestaat in 3 vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf.
Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie.

Voorwaarden

> volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel (of NAH)
> ouder zijn dan 18 jaar
> geen problematiek die de mogelijkheden van het dienstverleningsaanbod overstijgt, en een gespecialiseerde zorgomkadering vereist (medisch, verpleegkundig, gedragmatig, psychisch, ...)
> functioneel deel kunnen nemen aan een activiteitenaanbod en kunnen functioneren binnen een beperkte woonondersteuning
> doktersattest voorleggen "vermoeden van een handicap"
> geregistreerd zijn bij de Centrale Registratie Zorgvragen voor West-Vlaanderen
> voorrang aan personen gedomicilieerd in de gemeente Brugge
> het vervoer dat door de voorziening voor de dagcentrumdeelnemers wordt georganiseerd, is beperkt tot de personen die in Brugge of de aangrenzende gemeenten wonen

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> doktersattest vermoeden handicap
> registratie Centrale Registratie Zorgvragen
> ondersteuningsplan

Bedrag

> ambulante begeleiding= 5,00 euro per gesprek
(48 tijdens de 2 eerste jaren samen, 12 begeleidingen vanaf het derde jaar)

> mobiele begeleiding= 5,00 euro
(48 tijdens de 2 eerste jaren samen, 12 begeleidingen vanaf het derde jaar)

- dagopvang = € 9,50 (24 dagen per jaar)

- verblijf = € 23,90 (12 nachten per jaar)

Contactinformatie