Dagondersteuning

De dagondersteuning wordt globaal georganiseerd voor de bewoners van het wonen en de dagbesteding.
Binnen de dagbesteding ligt de nadruk op een gevarieerd activiteitenaanbod dat aansluit bij de interesses van de persoon.

Doorheen de werking staan inspraak en keuze centraal, zodat de ondersteuning op maat van de individuele cliënt kan gebeuren.
Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de neuropsychologische problematiek van de cliënt en de blijvende wens om te revalideren.

Naast de activiteiten behoren kinesitherapie, logopedie, ergotherapie en diverse cognitieve therapieën daarom tot het aanbod en krijgen veel aandacht. .
Wie hiervoor de mogelijkheid en zin heeft, kan ook aan de slag in het begeleid werk en onder aansturing van een jobcoach een niet bezoldigde activiteit uitoefenen van diverse aard.

Voorwaarden

> volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel (of NAH)
> ouder zijn dan 18 jaar
> geen problematiek die de mogelijkheden van het dienstverleningsaanbod overstijgt, en een gespecialiseerde zorgomkadering vereist (medisch, verpleegkundig, gedragmatig, psychisch, ...)
> functioneel deel kunnen nemen aan een activiteitenaanbod en kunnen functioneren binnen een beperkte woonondersteuning
> specifieke goedkeuring van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
> geregistreerd zijn bij de Centrale Registratie Zorgvragen West-Vlaanderen
> voorrang aan personen gedomicilieerd in Brugge
> het vervoer dat door de voorziening voor de dagcentrumdeelnemers wordt georganiseerd, is beperkt tot de personen die in Brugge of de aangrenzende gemeenten wonen

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> goedkeuring Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
> doktersattest vermoeden handicap
> registratie Centrale Registratie Zorgvragen
> verslag Multi Disciplinair Team
> ondersteuningsplan

Deel deze pagina

Contactinformatie