Dagondersteuning

Onze medewerkers organiseren gepaste dagbesteding, volgens je interesses en mogelijkheden. We hebben een brede waaier aan activiteiten. Zo kun je jezelf ontplooien, andere mensen ontmoeten en structuur in je leven brengen.

Je kan kiezen uit creatieve, huishoudelijke, ambachtelijke en recreatieve workshops. Misschien word je zo wel een excellente kok, muzikant, toneelspeler, puzzelaar of artiest. We organiseren ook individuele therapie. Als je dat wenst, kun je buitenshuis aan de slag als vrijwilliger.

Als deze activiteiten voor jou te moeilijk zijn of je hebt er geen nood aan, dan zoeken we samen naar een andere daginvulling.

Begeleid werken

Sinds 2003 organiseren we ook begeleid werk. Begeleid werken is bedoeld voor cliënten met een beperking, die graag aan de slag willen. De jobcoach van Ons Huis bekijkt individueel wat de mogelijkheden zijn en zoekt naar een oplossing op maat. Het traject is vertrouwelijk en vormt de link tussen onze vereniging, de cliënt en de werkgever.

Voorwaarden

> volwassen personen met een verstandelijke beperking of een niet-aangeboren hersenletsel (of NAH)
> ouder zijn dan 18 jaar
> geen problematiek die de mogelijkheden van het dienstverleningsaanbod overstijgt, en een gespecialiseerde zorgomkadering vereist (medisch, verpleegkundig, gedragmatig, psychisch, ...)
> beschikken over een persoonsvolgend budget (PVB) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
> voorrang aan personen gedomicilieerd in Brugge

Meebrengen

> elektronische identiteitskaart
> terbeschikkingstelling persoonsvolgend budget van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
> ondersteuningsplan

Contactinformatie