Mantelzorgpremie

Stad Brugge betaalt een mantelzorgpremie aan de persoon die vrijwillig instaat voor de alledaagse zorg van iemand die zwaar zorgbehoevend is.

Meestal is de mantelzorger een gezins- of familielid (partner, kind, ouder,broer, zus, …) maar het kan ook een vriend of kennis zijn met wie de persoon met een chronische ziekte en/of een beperking een persoonlijke band heeft.

Hiervoor kun je:

Voorwaarden

 • Zorgbehoevende persoon leeft in een thuissituatie en is in Brugge gedomicilieerd.
 • Zorgbehoevende persoon heeft recht op de tegemoetkoming voor mantel-en thuiszorg in het kader van de Vlaamse zorgverzekering (zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden).
 • Mantelzorger is vrijwillig en minstens 18 jaar oud.
 • De verstrekte zorgen zijn langdurig, intensief en zijn meer dan bijvoorbeeld wat administratieve ondersteuning.
 • Mantelzorger hoeft niet in Brugge te wonen.
 • "De mantelzorg voor een beperkte tijdsduur" is voor een mantelzorger die minstens dertig dagen per jaar thuis zorgt voor een zwaar zorgbehoevende persoon. De overige dagen van het jaar verblijft de zwaar zorgbehoevende persoon in een residentiële instelling en wordt daar verzorgd. Ook hier is de basisvoorwaarde dat de zorgbehoevende persoon recht heeft op de tegemoetkoming voor mantel-en thuiszorg in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. De zorgbehoevende ontvangt dan één of tweemaal 140 euro per jaar.

Procedure

Je dient een ingevuld aanvraagformulier met geldig attest van de zorgkas in.

Dit document kan je opsturen naar of binnenbrengen bij

 1. Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge 
 2. OCMW Brugge, hoogstraat 9, 8000 Brugge


Graag verwijzen we naar het nummer 050 32 68 00 en naar het mailadres mantelzorgpremie@ocmw-brugge.be en naar de website https://www.brugge.be/mantelzorg 

Je kan de Mantelzorgpremie ook zelf aanvragen via deze link.

Meebrengen

 • Rijksregisternummer van de zorgbehoevende en de mantelzorger.
 • Bankrekeningnummer van de mantelzorger.
 • Een ingevuld ondertekend aanvraagformulier (ondertekend door de mantelzorger en de zorgbehoevende).
 • Een kopie van de positieve, nog geldige beslissing voor de tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering.
 • Klever van de mutualiteit van de zorgbehoevende en de mantelzorger.

Bedrag

De mantelzorgpremie bedraagt 20 euro per maand. De uitbetaling gebeurt om de drie maanden, waardoor de mantelzorger dan telkens 60 euro ontvangt.

De premie bedraagt 50 euro per maand voor de mantelzorger met statuut verhoogde tegemoetkoming en wordt ook per 3 maanden uitbetaald.
 

De beperkte mantelzorgpremie bedraagt 40 euro per werkjaar. De uitbetaling gebeurt eenmaal per werkjaar. De uitbetaling gebeurt jaarlijks in dezelfde periode als wanneer de eerste aanvraag is ingediend.