Inschrijving gewoon basisonderwijs

Stad Brugge zet in op gelijke onderwijskansen voor alle kinderen en jongeren. Daarom werden afspraken gemaakt over de voorrangs- en inschrijvingsperiodes in de Brugse scholen. Vanaf schooljaar 2023-2024 gelden nieuwe regels om je kind in te schrijven in een school. In sommige basisscholen zal je eerst digitaal moeten aanmelden om vervolgens te kunnen inschrijven. 

Procedure

In volgende scholen kan je je kind inschrijven zonder aanmelding vanaf 28 februari 2023

  • Stedelijk Onderwijs Brugge: De Geluksvogel, De Triangel, Bijenkorf en Ter Poorten. 
  • Scholengemeenschap Sint-Lodewijk: Christus-Koning, De Zessprong, Immaculata, Basisschool Gistelse Steenweg, Basisschool Spoorwegstraat en Basisschool Zandstraat. 
  • Scholengemeenschap Basis Brugge: De Komme, De Lenaard, De Smalle, SLHD Brugge A en Brugge B, SLHD Sint-Pieters, De Kantelberg, De Zonnetuin, Mozaïek.
  • Scholengemeenschap Saeftinghe: De Lisblomme en Roezemoes

In volgende scholen moet je je kind vanaf 28 februari (vanaf 8 uur) tot 21 maart (ten laatste 14 uur) eerst aanmelden:

  • Alle basisscholen van Scholengroep GO! Impact: Bloeiweide, Brugge-Centrum, De Pannebeke, De Springplank, De Stempel, Manitoba, Paalbos, Freinet Context, Freinet De Boomhut, Freinet De Tandem. 
  • Alle basisscholen van Scholengemeenschap Karel de Goede: Het Kleurenpalet, Het Palet, OLVA De Meersen, OLVA De Touwladder, OLVA Katrientje, OLVA Steenbrugge, Sint-Andreas Brugge Centrum en Sint-Andreas Sint-Kruis (kleuter en lager). 
  • Steinerschool of vrije basisschool Guido Gezelle.
  • Vrije basisschool De Witte Stamroos (Bijbelgetrouwe school). 

Ten laatste op 21 april 2023 ontvang je het resultaat van de aanmelding. 

Uitzonderingen

Scholen die geen plaatsgebrek hebben en niet met deze aanmelding werken, mogen geen kinderen weigeren. Daar kan je als ouder dus je kind zonder aanmelding inschrijven, vanaf 28 februari, zolang er plaats is. 

Wil je inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs (basis of secundair)? Neem contact op met het CLB of de school van eigen keuze. 

Regelgeving

Surf voor meer info ook naar de website www.naarschoolinbrugge.be of naar een website van een Brugse basisschool naar keuze voor meer informatie en voor de aanmeldingslink. 

Bekijk ook deze pagina's