't Scharnier - studieondersteuning aan huis

logo 't ScharnierWat doet ’t Scharnier?

’t Scharnier verzorgt studieondersteuning aan huis bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen (regio Brugge – Blankenberge) met kinderen uit:

 • het gewoon basisonderwijs
 • het buitengewoon basisonderwijs
 • de eerste graad secundair onderwijs

De studieondersteuning aan huis gebeurt door studenten uit:

 • de lerarenopleiding
 • maatschappelijk werk
 • toegepaste psychologie
 • sociale verpleegkunde

’t Scharnier probeert het schoolgebeuren een volwaardige plaats te geven binnen het gezin, en op die manier de onderwijskansen van de kinderen en de jongeren te verhogen.

’t Scharnier werkt volledig gratis.

Doelstellingen

 • Een positievere schoolervaring en –beleving tot stand laten komen binnen het gehele gezin, door het ondersteunen van ouders en kinderen, om op deze manier de onderwijskansen van de kinderen en jongeren te verhogen. Dit wordt enerzijds gerealiseerd door de contactpersoon en anderzijds de student die 2 x per week in het gezin komt en in het totaal 20 studieondersteuningen realiseert.
 • Scholen en CLB’s een bredere kijk bieden op het omgaan met kwetsbare gezinnen en dit zijn vertaling laten vinden in het zorgbeleid van de scholen en de methodische werking van CLB’s. Dit wordt gerealiseerd door de evaluatiegesprekken die de contactpersoon voert met zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en CLB-medewerkers. De samenwerking wordt verder verdiept in de vergaderingen van scholen en CLB’s.
 • Studenten kennis laten maken en leren omgaan met het anders-zijn van leerlingen en hun gezinnen en deze vaardigheden verdiepen. Dit wordt gerealiseerd door de bezoeken aan huis, gevolgd door de wekelijkse multidisciplinaire groepsgesprekken, de terugkommomenten, die geleid worden door het projectteam.
 • Het implementeren van de werkvorm in de meewerkende hogescholen, door middel van het opnemen van de stage als volwaardige module. Dit wordt gerealiseerd via individuele contacten met de contactpersonen en via het jaarlijkse overleg met de hogescholen.

Contactgegevens
Gerlinde Floryn (coördinator): 050 32 60 85 | 0473 64 71 01
gerlinde.floryn@hetscharnier.be
Jongerenpaviljoen De Joert
Weidestraat 81
8310 Brugge

 

Contactinformatie