Onze missie

OCMW Brugge biedt laagdrempelige en professionele dienstverlening aan op maat, met respect voor ieders overtuiging. We hebben een voortrekkersrol op maatschappelijk gebied en willen iedereen in staat stellen een menswaardig leven te leiden. OCMW Brugge innoveert en heeft oog voor steeds veranderende kansen en uitdagingen.