Project Netwerk Leerrecht

Logo Netwerk Leerrecht

Wat? 

Jongeren kunnen om verschillende redenen de aansluiting met het reguliere onderwijs verliezen. Het project Netwerk Leerrecht biedt de jongere de mogelijkheid om zijn/haar schoolloopbaan tijdelijk los te laten. Door het vinden van een alternatief leertraject kan de jongere engagementen opnemen, succeservaringen opdoen en opnieuw vertrouwen winnen.

Het Netwerk Leerrecht Regio Brugge is de samenwerking tussen de vereniging SPOOR Brugge, de vzw SWOB en verschillende partners uit de sectoren onderwijs en welzijn, zoals de Centra voor Leerlingenbegeleiding, CAW Noord-West-Vlaanderen, jongerenvoorzieningen, scholengemeenschappen,…

Het Project Netwerk Leerrecht wordt mede mogelijk gemaakt door de subsidies van de provincie West-Vlaanderen, de dienst stedenbeleid van de stad Brugge en de Koning Boudewijnstichting.

Voor wie?

Leerrecht is er voor jongeren die geen of een beperkt schools perspectief hebben. Jongeren uit alle onderwijsvormen van het secundair onderwijs arrondissement Brugge, die voldoende motivatie hebben voor een alternatief leertraject.

Aanbod:

Vanuit de visie leerrecht ≠ schoolplicht, zoekt het Netwerk samen met de jongere naar een alternatief leertraject, gericht op leren en ontwikkeling:

  • samen met de jongere heraansluiting zoeken bij het reguliere onderwijs, vanuit een rondetafelgesprek met alle betrokken personen uit de context van de jongere

EN/OF

  • het zoeken van een geschikte (tijdelijke) leerplek waar de jongere kan leren en zich kan ontwikkelen vanuit zijn/haar interesse

Leerplek: 

Het Netwerk Leerrecht werkt samen met bedrijven en organisaties die een alternatieve leerplek willen bieden aan jongeren. Het Netwerk zoekt een goed match jongere – leerplek, met aandacht voor de leerkansen van de jongere enerzijds en de noden en visies van de leerplekken zelf anderzijds.

Wenst jouw organisatie een leerplek aan te bieden aan een jongere? Neem contact op met Tina Van Kerschaver voor meer info. Haar contactgegevens vind je hieronder.

Aanmelding: 

Het CLB meldt aan bij het Netwerk Leerrecht.

Neem contact met de CLB-medewerker van de huidige of de laatste school van inschrijving.

Contactgegevens:

De Joert
Weidestraat 81
8310 Assebroek

Tina Van Kerschaver
bereikbaar op maandag - vrijdag, tijdens kantooruren.
T. 050 34 60 86
M. 0471 95 03 38
Tina.VanKerschaver@blinkbrugge.be

Contactinformatie

Contactpersonen